Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

518 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
23 mei 2012 - 25 mei 2012
De ontstane situatie in Ter Apel
Sharon Dijksma (PvdA), Tofik Dibi (GL), Sharon Gesthuizen (SP), Joël Voordewind (CU), Gerard Schouw (D66)
Leers
21 mei 2012 - 28 juni 2012
Het plukken van criminele winsten
Sharon Gesthuizen (SP)
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
15 mei 2012 - 5 juni 2012
Het bericht ‘Oproep: stop uitzetten kinderen’
Sharon Gesthuizen (SP), Sharon Dijksma (PvdA), Joël Voordewind (CU), Gerard Schouw (D66)
Leers
27 april 2012 - 22 mei 2012
Het bericht dat prijzen van Nederlandse verblijfsvergunningen te hoog zijn
Sharon Gesthuizen (SP)
Leers
24 april 2012 - 7 juni 2012
Het mogelijk geven van foutive informatie door Shell inzake de olielekkages in de Nigerdelta
Sharon Gesthuizen (SP)
Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
20 april 2012 - 14 mei 2012
Het stopzetten vann zestien hoger beroepprocedures en het niet uitzetten van zestien Somaliërs
Sharon Gesthuizen (SP), Martijn van Dam (PvdA), Joël Voordewind (CU), Gerard Schouw (D66), Tofik Dibi (GL)
Leers
20 april 2012
Het bericht dat Afghanistan wil dat Nederland onderzoek gaat doen naar oorlogsmisdadigers
Sharon Gesthuizen (SP)
Leers
20 april 2012 - 23 mei 2012
Het bericht dat drie homoseksuele Afrikanen uit Senegal, Oeganda en Sierra Leone een asielvergunning wordt geweigerd
Sharon Gesthuizen (SP)
Leers
13 april 2012 - 3 mei 2012
De berichtgeving over de NOvA en het toezicht op de advocatuur
Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
5 april 2012 - 1 mei 2012
Een Iraaks gezin met kinderen dat uit de asielopvang is geplaatst en dakloos is geworden terwijl de asielprocedure nog loopt
Martijn van Dam (PvdA), Sharon Gesthuizen (SP)
Leers
5 april 2012 - 1 mei 2012
De verstoorde 112 dienstverlening
Nine Kooiman (SP), Sharon Gesthuizen (SP)
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
5 april 2012 - 22 mei 2012
Het aangiftevolgsysteem bij de politie
Sharon Gesthuizen (SP), Nine Kooiman (SP)
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
4 april 2012 - 18 april 2012
De terugbetaling van geïnde omstreden Amerikaanse invoerheffingen aan het Nederlandse bedrijfsleven
Sharon Gesthuizen (SP), Ewout Irrgang (SP)
Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
3 april 2012 - 24 april 2012
Het bericht dat de onafhankelijkheid van deurwaarders gevaar loopt
Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
29 maart 2012 - 22 mei 2012
De oproep van de NMa aan ziekenhuizen om grote inkoopcombinaties te vormen
Sharon Gesthuizen (SP), Kees Verhoeven (D66)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
29 maart 2012 - 20 april 2012
Het groeiende aantal gemeenten dat kritiek uit op het illegalenbeleid
Joël Voordewind (CU), Sharon Gesthuizen (SP), Myrthe Hilkens (PvdA), Gerard Schouw (D66), Tofik Dibi (GL)
Leers , Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
21 maart 2012 - 28 maart 2012
Het bericht 'Zorgen over quotum aanhouden illegalen'
Sharon Gesthuizen (SP), Jeroen Recourt (PvdA), Joël Voordewind (CU), Gerard Schouw (D66), Tofik Dibi (GL)
Leers , Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
15 maart 2012 - 23 april 2012
De financiële consequenties van het Europees Arrestatie Bevel en de veroordeling in de proceskosten van een strafzaak
Sharon Gesthuizen (SP)
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
15 maart 2012 - 27 april 2012
De mogelijkheden voor justitie om een gestolen en gelookaliseerde iPad te achterhalen
Sharon Gesthuizen (SP)
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
15 maart 2012 - 13 april 2012
De toepassing van het Europese Arrestatie Bevel door Duitsland dat twee keer overlevering vraagt voor hetzelfde feitencomplex
Sharon Gesthuizen (SP)
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)