Kamervraag 2012Z09121

Het bericht dat prijzen van Nederlandse verblijfsvergunningen te hoog zijn

Ingediend 27 april 2012
Beantwoord 22 mei 2012 (na 25 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen (GL)
Beantwoord door Leers
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z09121.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2556.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat Nederland te veel geld vraagt voor het afgeven van een verblijfsvergunning aan derdelanders?1
 • Vraag 2
  Welke consequenties heeft de uitspraak van het Europese Hof van Justitie voor de hoogte van de leges die Nederland vraagt voor verblijfsvergunningen afgegeven op grond van richtlijn 2003/109?2
 • Vraag 3
  Wat is uw reactie op de conclusie van het Hof dat de hoge leges die door Nederland aan derdelanders worden gevraagd een belemmering kunnen vormen voor de uitoefening van de door richtlijn 2003/109 toegekende rechten, de Nederlandse regeling het door die richtlijn nagestreefde doel ondermijnt en dat Nederland die richtlijn haar nuttig effect ontneemt? Deelt u de mening dat de gevraagde leges op zichzelf onevenredig zijn?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om de hoogte van de leges van betreffende verblijfsvergunningen vóór 1 juli 2012 aan te passen en de Kamer daarover te berichten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z09121
Volledige titel: Het bericht dat prijzen van Nederlandse verblijfsvergunningen te hoog zijn
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2556
Volledige titel: Antwoord vragen Gesthuizen over het bericht dat prijzen van Nederlandse verblijfsvergunningen te hoog zijn