Kamervraag 2012Z07081

Een Iraaks gezin met kinderen dat uit de asielopvang is geplaatst en dakloos is geworden terwijl de asielprocedure nog loopt

Ingediend 5 april 2012
Beantwoord 1 mei 2012 (na 26 dagen)
Indieners Sharon Gesthuizen (GL), Martijn van Dam (PvdA)
Beantwoord door Leers
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z07081.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2365.html
1. TV Utrecht, 2 april 2012: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/424839/zon…
2. Zie het verslag van het algemeen overleg tussen u en de Tweede Kamer van 27 april 2011.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Zonen Iraaks gezin slapen in Hoog Catharijne»?1

  Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Van Dam (PvdA) en Gesthuizen (SP) over een Iraaks gezin met kinderen dat uit de asielopvang is geplaatst en dakloos is geworden terwijl de asiel procedure nog loopt. Ik verzoek u deze antwoorden vertrouwelijk te behandelen3.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de asielopvang van deze Iraakse familie vorige week is beëindigd omdat het jongste kind meerderjarig is geworden, en de ouders en de drie kinderen op straat zijn gezet? Wat is de achtergrond van deze beslissing, die is genomen terwijl hun asielprocedure nog niet is afgerond?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Is het waar dat deze asielzoekers door de rechter in 2010 in het gelijk zijn gesteld en dat de rechter uw besluit om de asielaanvraag af te wijzen, heeft vernietigd? Waarom heeft u nog geen nieuw besluit genomen na die vernietiging?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Is het waar dat u in 2010 in hoger beroep bent gegaan tegen de uitspraak van de rechter? Hoe verhoudt deze beslissing zich tot uw toezegging om slechts in hoger beroep te gaan, en daarmee door te procederen, in zaken die van essentieel belang zijn voor het waarborgen van de rechtseenheid?2 Is het waar dat de rechtbank nog steeds niet heeft geoordeeld over het hoger beroep? Wat is hiervan de oorzaak?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat opvangvoorzieningen niet dienen te worden beëindigd indien de rechtbank een beroep tegen een asielafwijzing gegrond heeft verklaard, een procedure nog loopt en het aan de overheid cq. de rechtbank te wijten is dat nog steeds geen finaal oordeel over de asielaanvraag is gegeven?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 6
  Bent u bereid deze familie opnieuw opvang te verlenen zolang nog niet over het hoger beroep is geoordeeld? Zo nee, waarom niet? Zo nee, waar moeten deze asielzoekers volgens u in de tussentijd dan verblijven, nu zij als gevolg van de uitspraak van de rechtbank geen vertrekplicht hebben?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 7
  Bent u bereid deze vragen in verband met de schrijnende situatie voor de familie zo snel mogelijk te beantwoorden?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Mededeling - 27 april 2012

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid de leden Van Dam (PvdA) en Gesthuizen (SP) over een Iraaks gezin met kinderen dat uit de asielopvang is geplaatst en dakloos is geworden terwijl de asielprocedure nog loopt (ingezonden 5 april 2012), deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle gegevens zijn verkregen die voor de beantwoording nodig zijn. Beantwoording zal plaatsvinden zodra alle informatie is verkregen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z07081
Volledige titel: Een Iraaks gezin met kinderen dat uit de asielopvang is geplaatst en dakloos is geworden terwijl de asielprocedure nog loopt
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2365
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Van Dam en Gesthuizen over een Iraaks gezin met kinderen dat uit de asielopvang is geplaatst en dakloos is geworden terwiji de asiel procedure nog loopt