Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

68 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
14 oktober 2011 - 14 november 2011
Het instellen van een keurmerk voor de glazenwassersbranche
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
3 oktober 2011 - 24 oktober 2011
De toename van de wachtlijsten voor de schuldhulpverlening
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
28 september 2011 - 25 oktober 2011
De zorgverzekering op de BES-eilanden
Cynthia Ortega-Martijn (CU), Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
23 september 2011 - 9 november 2011
De geruchtenstroom van een mogelijke terbeschikkingstelling van faciliteiten op Bonaire ten behoeve van het FOL-verdrag
Joël Voordewind (CU), Cynthia Ortega-Martijn (CU)
14 september 2011 - 26 oktober 2011
De positie van de woningcorporatie op Bonaire (Fundashon Cas Bonairiano)
Cynthia Ortega-Martijn (CU), Carola Schouten (CU)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
2 september 2011 - 23 september 2011
De begeleiding aan BES-bursalen
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
26 juli 2011 - 15 augustus 2011
Het bericht dat gezakte leerlingen de dupe zijn van de nieuwe exameneisen
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
8 juli 2011 - 10 augustus 2011
De latere uitbetalingsdatum van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen door het UWV
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
24 juni 2011 - 17 augustus 2011
De begeleiding van BES-bursalen
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
17 mei 2011 - 6 juni 2011
Mogelijk misbruik van ontheffing ingezetenschap door wethouders
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
12 mei 2011 - 22 juli 2011
Mensenrechtenschendingen in de elektronicasector
Cynthia Ortega-Martijn (CU), Joël Voordewind (CU), Bruno Braakhuis (GL)
29 april 2011 - 7 juni 2011
Het beperken van de mogelijkheden voor begeleiding van Wajongers op de werkvloer
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
20 april 2011 - 16 mei 2011
De gevolgen van scheiding van kerk en staat op de BES-eilanden
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
13 april 2011 - 26 april 2011
De latere uitbetalingsdatum van uitkeringen door het UWV
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
5 april 2011 - 16 mei 2011
De opslag van biometrische gegevens
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
15 maart 2011 - 4 april 2011
Machtsmisbruik, intimidatie en falende leiding bij de sociale werkplaats Pauw Bedrijven in Nieuwegein/IJsselstein
Cynthia Ortega-Martijn (CU), Paul Ulenbelt , Mariëtte Hamer (PvdA), Jesse Klaver (GL)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 maart 2011 - 29 maart 2011
De rechtmatigheid van de Kamerverkiezingen voor wat betreft de BES-eilanden
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
9 maart 2011 - 31 maart 2011
De beantwoording van Kamervragen over de gevolgen van ketenaansprakelijkheid op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) van 24 januari 2011
Arie Slob (CU), Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
2 maart 2011
De beantwoording van de minister op de eerder gestelde vragen over bouwregelgeving, brandveiligheid voor parkeergarages en andere grote bouwwerken
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
28 februari 2011 - 7 maart 2011
De wijziging van de datum waarop de gemeenteraadsverkiezingen gehouden zullen worden in 2014
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)