Kamervraag 2011Z18434

De geruchtenstroom van een mogelijke terbeschikkingstelling van faciliteiten op Bonaire ten behoeve van het FOL-verdrag

Ingediend 23 september 2011
Beantwoord 9 november 2011 (na 47 dagen)
Indieners Joël Voordewind (CU), Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Beantwoord door
Onderwerpen bestuur criminaliteit de nederlandse antillen en aruba openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z18434.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-608.html
1. Zie ook dagblad «Extra», 19 september jl.
2. Actualisering notitie «Het buitenlands beleid van het Koninkrijk in …
 • Vraag 1
  Bent u ervan op de hoogte dat er ophef is ontstaan over de mogelijke terbeschikkingstelling van faciliteiten op Bonaire ten behoeve van het bilaterale Forward Operating Locations-verdrag?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het juist te stellen dat er van dergelijke plannen geen sprake is, gezien ook de opmerking van de minister dat de terbeschikkingstelling van faciliteiten op Aruba en Curaçao op 2 november 2011 met vijf jaar wordt verlengd?2 Heeft het kabinet plannen om in de toekomst faciliteiten in Bonaire ter beschikking te stellen ten behoeve van het FOL-verdrag? Zo ja, bent u bereid de Kamer hiervan spoedig van op de hoogte te stellen?

  Dat is juist. De regering heeft geen plannen om in de toekomst faciliteiten in Bonaire ter beschikking te stellen ten behoeve van het FOL-verdrag.

 • Vraag 3
  Bent u bereid om te verklaren, en dit ook duidelijk te communiceren richting Bonaire, dat er überhaupt geen sprake is van een terbeschikkingstelling van faciliteiten voor Amerikaanse luchtverkenningactiviteiten op Bonaire ten behoeve van het FOL-verdrag? Zo nee, waarom niet?

  Er worden geen faciliteiten voor Amerikaanse luchtverkenningsactiviteiten op Bonaire ten behoeve van het FOL-verdrag ter beschikking gesteld. De autoriteiten op Bonaire zijn hiervan op de hoogte.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z18434
Volledige titel: Vragen namens de leden Ortega-Martijn en Voordewind (beiden ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de geruchtenstroom van een mogelijke terbeschikkingstelling van faciliteiten op Bonaire ten behoeve van het FOL-verdrag (ingezonden 23 september 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-608
Volledige titel: Vragen namens de leden Ortega-Martijn en Voordewind (beiden ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de geruchtenstroom van een mogelijke terbeschikkingstelling van faciliteiten op Bonaire ten behoeve van het FOL-verdrag (ingezonden 23 september 2011).