Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1022 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
29 oktober 2021 - 24 november 2021
Interactie asiel- en migratiebeleid en evacuaties Afghanistan
Marieke Koekkoek (D66), Laurens Dassen (Volt)
Ben Knapen (minister buitenlandse zaken) (CDA), Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
28 oktober 2021 - 7 december 2021
De toename van incidenten met asielzoekers in de Nederlandse treinen.
Geert Wilders (PVV), Barry Madlener (PVV)
Steven van Weyenberg (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (D66), Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
26 oktober 2021 - 23 november 2021
Het rapport 'Transcript from the margins' over de behandeling van trans personen uit Latijns-Amerika en de Cariben in Nederlandse asielprocedures
Marieke Koekkoek (D66), Sylvana Simons (BIJ1)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
20 oktober 2021 - 23 november 2021
Het gebrek aan daadkracht om fatsoenlijke noodopvang voor asielzoekers in te richten
Corinne Ellemeet (GL)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
20 oktober 2021 - 19 november 2021
De dreigende uitzetting van een Armeens gezin
Jasper van Dijk , Maarten Hijink (SP)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
20 oktober 2021 - 7 januari 2022
De Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen (mei 2020) en de Voortgang Flexibilisering Asielketen (december 2020)
Anne-Marijke Podt (D66)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
12 oktober 2021 - 23 november 2021
De uitkomst van de JBZ-Raad
Marieke Koekkoek (D66)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
12 oktober 2021 - 5 november 2021
Het rapport van de Afdeling advisering van de Raad van State over de Wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, in verband met het regelen van de aanmeldfase, het vervallen van het eerste gehoor in de algemene asielprocedure en het doorvoeren van enkele technische aanpassingen
Corinne Ellemeet (GL), Anne-Marijke Podt (D66), Don Ceder (CU)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
7 oktober 2021 - 23 november 2021
De asielinstroom en de uitspraken van staatssecretaris Broekers-Knol
Joost Eerdmans (EénNL)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD), Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
1 oktober 2021 - 24 november 2021
Het bericht 'Asielzoekerscentra bomvol: 'We zitten tegen crisisnoodopvang aan'' en 'Afghanen de druppel'
Daniel Koerhuis (VVD), Peter Valstar (VVD)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
27 september 2021 - 3 november 2021
De zaak van een uit de Oekraïne afkomstig gezin dat geen paspoort kan krijgen
Don Ceder (CU)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
27 september 2021 - 5 november 2021
De brief van 24 augustus 2021 (Kamerstuk 27062, nr. 124) inzake alleenstaande minderjarige asielzoekers
Don Ceder (CU)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
23 september 2021 - 5 oktober 2021
Het rapport van de Europese Rekenkamer over het falen van het EU-migratiebeleid en de gelekte Raadsnotitie voor vrijwillige terugkeer.
Marieke Koekkoek (D66)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
23 september 2021 - 26 oktober 2021
Vluchtelingen die vastzitten aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland
Jasper van Dijk
de Th. Bruijn , Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
23 september 2021 - 11 oktober 2021
De manier waarop verder uitvoering gegeven wordt aan de motie-Belhaj en het beleid ten aanzien van Afghaanse vluchtelingen en ontheemden
Don Ceder (CU)
de Th. Bruijn , Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD), Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA)
22 september 2021 - 11 oktober 2021
Het feit dat de ambassadeur in Afghanistan maar drie van de zestig familieleden van het lokaal ambassadepersoneel mocht evacueren
Jasper van Dijk
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
21 september 2021 - 3 november 2021
Het bericht dat een asielgezin uit het AZC Heerlen mag worden gezet voor het weigeren van een te kleine sociale huurwoning
Daniel Koerhuis (VVD)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
15 september 2021 - 18 oktober 2021
De uitspraak van de rechter inzake het verlopen van de inburgeringstermijn.
Senna Maatoug (GL)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
15 september 2021 - 29 oktober 2021
Woningweigering door statushouders
Alexander Kops (PVV), Geert Wilders (PVV), Gidi Markuszower (PVV)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
15 september 2021 - 23 november 2021
De opvangplekken bij het COA
Jasper van Dijk
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)