Kamervraag 2022Z20896

De aantallen asielzoekers die gemeenten moeten opvangen als gevolg van de dwangwet.

Ingediend 3 november 2022
Beantwoord 4 november 2022 (na 1 dagen)
Indiener Joost Eerdmans (EénNL)
Beantwoord door Eric van der Burg (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z20896.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-591.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat gemeenten (al dan niet via de commissaris van de Koning (CdK) van hun provincie) te horen hebben gekregen hoeveel asielzoekers ze (indicatief) moeten gaan opvangen, mocht de dwangwet van kracht worden?

  Nee, dit klopt niet. Op het moment van schrijven van deze beantwoording vinden er nog gesprekken plaats over de inhoud van het wetsvoorstel. Vanuit het Rijk zijn er geen mededelingen gedaan die de inhoud van het wetsvoorstel betreffen.

 • Vraag 2
  Zo ja, waarom worden dergelijke aantallen aan gemeenten gecommuniceerd terwijl er nog niet eens een wet ligt, laat staan dat de Kamer zich hierover – inclusief de verdeelsleutel als onderdeel hiervan – heeft kunnen uitspreken?

  Zie antwoord op vraag 1

 • Vraag 3
  Kunt u deze aantallen (per gemeente) direct met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord op vraag 1

 • Vraag 4
  Kunt u deze vragen nog deze week beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z20896
Volledige titel: De aantallen asielzoekers die gemeenten moeten opvangen als gevolg van de dwangwet.
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-591
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over de aantallen asielzoekers die gemeenten moeten opvangen als gevolg van de dwangwet