Kamervraag 2022Z20264

De stand van zaken overbrengingen van personen uit Afghanistan

Ingediend 24 oktober 2022
Beantwoord 31 oktober 2022 (na 7 dagen)
Indieners Kati Piri (PvdA), Jasper van Dijk (SP), Salima Belhaj (D66)
Beantwoord door Wopke Hoekstra (viceminister-president , minister buitenlandse zaken) (CDA), Kajsa Ollongren (minister defensie) (D66)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z20264.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-521.html
 • Vraag 1
  Kunt u bevestigen dat de deadline van 1 november die genoemd wordt in de laatste kamerbrief slechts geldt voor personen die beschikken over een paspoort en die niet ingaan op het aanbod voor overbrenging naar Nederland?1

  Ja, de deadline van 1 november geldt alleen voor mensen met een paspoort die al eerder een aanbod voor overbrenging hebben geweigerd. Deze mensen hebben hierover in september een mail ontvangen. Van de 28 mensen waarvoor dit geldt, zijn vier mensen niet op het aanbod ingegaan. Deze vier mensen behouden het recht om naar Nederland te komen, maar moeten dit vanaf 1 november 2022 zelf organiseren en bekostigen.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat voor resterende personen die in aanmerking komen voor overbrenging en die hiervan gebruik willen maken maar dit door omstandigheden buiten hun schuld niet kunnen (zoals gebrek aan geld, ontbreken van de juiste documenten of het feit dat het eerder niet is gelukt om af te reizen naar een buurland van Afghanistan), de deadline van 1 november niet geldt en dat u hun overbrenging zal blijven faciliteren?

  Dat kan ik bevestigen. De situatie van deze mensen blijven we uiteraard volgen. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet zullen zij alsnog worden overgebracht. Voor deze groep is vooralsnog geen deadline gesteld.

 • Vraag 3
  Kunt u deze vragen zo snel mogelijk en uiterlijk voor 1 november beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z20264
Volledige titel: De stand van zaken overbrengingen van personen uit Afghanistan
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-521
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Piri, Belhaj en Jasper van Dijk over de voortgang overbrenging uit Afghanistan