Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

121 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
18 maart 2015 - 8 april 2015
Het bericht ‘Sluis op losse schroeven’
Albert de Vries (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
9 maart 2015 - 24 maart 2015
Het niet meenemen van alternatieven van bewoners voor onder andere dijkverzwaring
Wassila Hachchi (D66)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
28 januari 2015 - 17 februari 2015
Grondwaterproblemen in de Vliettunnel Leidschendam
Martijn van Helvert (CDA), Peter Oskam (CDA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
27 januari 2015 - 17 februari 2015
De invloed van de muizenplaag op veendijken in Friesland
Lutz Jacobi (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
2 oktober 2014 - 21 oktober 2014
Het niet nakomen van afspraken met betrekking tot Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld
Lutz Jacobi (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
11 juli 2014 - 28 augustus 2014
Het afsluiten van de waterlevering
Eric Smaling
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
6 juni 2014 - 12 september 2014
De toepassing van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in Druten
Pieter Litjens (VVD), Remco Dijkstra (VVD)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
16 april 2014 - 17 juni 2014
Het bericht 'Sluiswachter keert terug in Zeeland'
Eric Smaling
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
16 april 2014 - 27 mei 2014
Het bericht ‘Boeren en waterschappen koppelen grondgebruik aan waterbeheer’
Helma Lodders (VVD), Barbara Visser (VVD)
Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
11 februari 2014 - 10 maart 2014
Het verschuiven van de waterschapsbelasting van boeren naar burgers
Wassila Hachchi (D66), Gerard Schouw (D66)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
28 januari 2014 - 18 februari 2014
Het niet baggeren van de gekanaliseerde Hollandsche IJssel door Rijkswaterstaat
Loes Ypma (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
10 december 2013 - 21 januari 2014
Munitiestortplaats Engelsmanplaat (Waddenzee)
Paulus Jansen , Henk van Gerven
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
20 september 2013 - 10 oktober 2013
De nieuwe sluiskolk in de Twentekanalen bij Eefde
Attje Kuiken (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
12 september 2013 - 17 september 2013
De noodklok van Rijkswaterstaat over de veiligheid van de Oosterscheldekering
Roelof Bisschop (SGP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
26 augustus 2013 - 2 september 2013
De stormvloedkering
André Bosman (VVD)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
29 mei 2013 - 5 juni 2013
Ruimtelijke ordening op zee
André Bosman (VVD), Aukje de Vries (VVD), Remco Dijkstra (VVD), Betty de Boer (VVD), Johan Houwers (VVD), Pieter Litjens (VVD)
4 oktober 2012 - 30 oktober 2012
Het bericht dat Vlaanderen binnenkort de arbitrageprocedure over de ontpoldering van de Hedwigepolder wil starten
Jaco Geurts (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
24 september 2012 - 16 oktober 2012
Spoedwerkzaamheden om de Lauwersmeerdijk te verstevigen
Raymond Knops (CDA), Sander de Rouwe (CDA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
27 augustus 2012 - 17 september 2012
Uitstel van de dijkversterking Den Oever
Anne-Wil Lucas-Smeerdijk (VVD)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
18 juli 2012 - 20 september 2012
Natuurherstel Westerschelde
Helma Lodders (VVD)
Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)