Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

7112 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
13 juli 2023 - 23 augustus 2023
Medewerkers van GGzE die vrijwel onbeperkt hebben kunnen kijken in dossiers van cliënten.
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Kuipers
13 juli 2023 - 23 augustus 2023
Problemen waar post-COVID patiënten tegen aanlopen in de zorg.
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Kuipers
12 juli 2023 - 28 augustus 2023
Het bericht dat gemeenten nog altijd vergunningen afgeven voor de bouw van nieuwe woningen in de buurt van geitenbedrijven ondanks de waarschuwingen van de GGD voor de gezondheidsrisico’s
Eva van Esch (PvdD)
Kuipers
10 juli 2023 - 21 augustus 2023
Het voorstel van de Europese Commissie over long-term care
Fonda Sahla (D66)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
10 juli 2023 - 28 september 2023
Het bericht dat de kinder-IC in het LUMC dreigt te moeten sluiten
Jimmy Dijk
Kuipers
7 juli 2023 - 12 september 2023
Pgb-zorgverleners zonder sociaal vangnet
Lisa Westerveld (GL), Tom van der Lee (GL)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
7 juli 2023 - 21 augustus 2023
Het bericht 'Nieuwe Wet Zeggenschap nog onbekend onder zorgmedewerkers'
Judith Tielen (VVD), Corinne Ellemeet (GL)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
7 juli 2023 - 28 augustus 2023
Het bericht ‘Kinderen wachten soms langer dan jaar op logopedie: Gevolgen worden onderschat’
Mariëlle Paul (VVD), Judith Tielen (VVD)
Kuipers , Robbert Dijkgraaf (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
5 juli 2023 - 24 augustus 2023
Het bericht 'Ine zit al acht weken zonder huishoudelijke hulp: ‘Let niet op de stank’' en de antwoorden op vragen van het lid Dijk over het bericht 'Tilburg bezuinigt flink op Wmo, inwoners krijgen minder huishoudelijke hulp: 'Klachten blijven binnenkomen
Jimmy Dijk
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
5 juli 2023 - 23 augustus 2023
De publicatie ‘Rare link between coronavirus vaccines and Long-Covid-like illness starts to gain acceptance’.
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
4 juli 2023 - 28 augustus 2023
De berichten 'Jongeren stellen eigen diagnoses via TikTok: ‘Als je dit herkent heb je ADHD’' en 'De TikTok psycholoog is in opkomst: ‘Als je deze vier dingen doet, heeft je relatie 90 procent kans te mislukken’'
Ruud Verkuijlen (VVD), Jacqueline van den Hil (VVD), Judith Tielen (VVD)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
3 juli 2023 - 23 augustus 2023
De eerste resultaten van jaar 2 van het Long COVID onderzoek van het Erasmus MC en C-support
Jimmy Dijk
Kuipers
3 juli 2023 - 17 augustus 2023
Het Advies van de Gezondheidsraad ‘Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken (2023)’
Liane den Haan (Fractie Den Haan)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
30 juni 2023 - 4 september 2023
De parlementaire BBQ
Eva Akerboom (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU), Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU), Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD), Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
30 juni 2023 - 13 juli 2023
Het bericht 'Sportkantine drooggelegd: kabinet sleutelt aan nieuwe anti-drankplannen'
Vicky Maeijer (PVV)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
30 juni 2023 - 23 augustus 2023
Het bericht dat de politie elk jaar 550 keer in actie komt bij uithuisplaatsing van kinderen
Vicky Maeijer (PVV)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
29 juni 2023 - 24 augustus 2023
Het bericht 'Helder wil maximumnorm zzp’ers en gedragscode bemiddelingsbureaus'
Jimmy Dijk
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
29 juni 2023 - 6 september 2023
Het bericht dat kinderen soms langer dan een jaar wachten op logopedie
Kiki Hagen (D66), Fonda Sahla (D66)
Robbert Dijkgraaf (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU), Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
29 juni 2023 - 12 juli 2023
De oproep van gemeenten om handvatten voor het verminderen van het aantal tabaksverkooppunten
Mohammed Mohandis (PvdA)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
28 juni 2023 - 21 augustus 2023
Het bericht dat de overheveling van de ggz naar Wlz op de lange baan wordt geschoven
Fonda Sahla (D66), Rens Raemakers (D66)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)