Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

7112 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
7 augustus 2023 - 25 september 2023
Het bericht ‘Deze goedkope jichtpil bleek goed voor hartpatiënten, maar werd gekaapt door een sluwe farmaceut’
Judith Tielen (VVD)
Kuipers
3 augustus 2023 - 26 oktober 2023
Het bericht dat vrouwen die borstkanker hebben gehad of drager zijn van het borstkankergen bij een heroperatie van een borstreconstructie deze niet vergoed krijgen
Fleur Agema (PVV)
Kuipers
31 juli 2023 - 13 september 2023
Het bericht dat de zorgkantoren eerder bezwaar maakten bij het ministerie van VWS over de stapeling van kortingen waar ouderenzorgorganisaties mee te maken krijgen
Fleur Agema (PVV)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
26 juli 2023 - 30 augustus 2023
De dalende vaccinatiegraad
Wieke Paulusma (D66)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
21 juli 2023 - 30 augustus 2023
Het bericht 'Abortusklinieken zien vaker jonge vrouwen die anticonceptie wantrouwen'
Harry Bevers (VVD), Judith Tielen (VVD)
Kuipers
21 juli 2023 - 23 augustus 2023
Het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen dat mogelijk alle bedden voor opnames én spoedeisende hulp kwijtraakt.
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Kuipers
21 juli 2023 - 11 september 2023
De verlenging van de voorwaardelijke vergoeding van de paramedische herstelzorg na COVID-19
Jimmy Dijk
Kuipers
20 juli 2023 - 12 september 2023
Het delen en opslaan van medisch dossiers
Julian Bushoff (PvdA)
Kuipers
20 juli 2023 - 12 september 2023
Het opslaan van medische gegevens van Nederlanders door externe softwareleveranciers
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
19 juli 2023 - 12 september 2023
Het bericht ‘Minder extra opleidingsplekken voor GZ-psychologen dan gehoopt: ‘Hiermee gaan wij de wachtlijsten niet wegwerken’’
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Kuipers , Robbert Dijkgraaf (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
19 juli 2023 - 25 september 2023
Het artikel 'Zorgmedewerker in verkapte loondienst aangepakt: ‘Enorm probleem’; ‘Bureaus agressief aan het werven’'
Bart Smals (VVD), Jacqueline van den Hil (VVD)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
18 juli 2023 - 23 augustus 2023
De Deense studie 'Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine'
Pepijn van Houwelingen (FVD)
Kuipers
18 juli 2023 - 4 september 2023
De staat van de spoedeisende hulp in Nederland
Jimmy Dijk
Kuipers
17 juli 2023 - 25 september 2023
De gemeten oversterfte in juni door het CBS
Jimmy Dijk
Kuipers , Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
17 juli 2023 - 17 augustus 2023
Het bericht ‘Nieuwe strategie tabaksfabrikanten: investeren in medicijnen voor rokers’
Rudmer Heerema (VVD)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
17 juli 2023 - 28 augustus 2023
Gezondheidsdoelen in de wet opnemen
Eva van Esch (PvdD)
Kuipers , Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
13 juli 2023 - 23 augustus 2023
Verbod op overnames door partijen die onderzocht worden door de inspectie
Julian Bushoff (PvdA)
Kuipers
13 juli 2023 - 23 augustus 2023
Het bericht 'Ziekenhuis in Heerlen raakt mogelijk alle bedden voor opnames én spoedeisende hulp kwijt: gemeente reageert verbolgen'
Jimmy Dijk
Kuipers
13 juli 2023 - 13 september 2023
De uitspraken inzake de toekomst van de ouderenzorg gedaan in het televisieprogramma Nieuwsuur
Fleur Agema (PVV)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
13 juli 2023 - 23 augustus 2023
De wereldwijd dalende geboortecijfers en de mogelijke oorzaken daarvoor
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers