Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

238 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
16 mei 2013 - 28 juni 2013
Het bericht dat één op de vijf stagiairs wordt uitgescholden
Paul van Meenen (D66)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
16 mei 2013 - 7 juni 2013
Het feit dat studenten problemen ervaren tijdens hun stage
Mohammed Mohandis (PvdA), Tanja Jadnanansing (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
22 april 2013 - 17 mei 2013
Het bericht “Signaal onderwijsminister onjuist”
Jaco Geurts (CDA), Michel Rog (CDA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
13 maart 2013 - 2 april 2013
Selectie in het mbo
Tanja Jadnanansing (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
7 februari 2013 - 4 maart 2013
De financiële positie van Landstede MBO
Tanja Jadnanansing (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
1 februari 2013 - 27 februari 2013
De ontstane problemen bij ROC’s door de nieuwe verdeling van de educatiegelden
Manja Smits (SP)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
28 januari 2013 - 12 februari 2013
Het bericht ‘Meer Marokkaanse drop-outs’
Keklik Yücel (PvdA), Tanja Jadnanansing (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
27 december 2012 - 4 februari 2013
De inzet van werkloze leermeesters in opleidingsbedrijven in de bouwsector
Pieter Heerma (CDA), Eddy van Hijum (CDA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
15 november 2012 - 5 december 2012
De aansluiting van HBO’ers op de arbeidsmarkt
Tanja Jadnanansing (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
8 november 2012 - 4 december 2012
Mbo-scholen die stagiairs onvoldoende begeleiden
Tanja Jadnanansing (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
7 november 2012 - 17 december 2012
Een dreigend tekort aan ervaren praktijkdocenten in het beroepsonderwijs
Tanja Jadnanansing (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
9 oktober 2012 - 9 november 2012
Een groot tekort aan stages in de zorg
Manja Smits (SP), Renske Leijten (SP)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner , Marja van Bijsterveldt (CDA)
5 september 2012 - 25 september 2012
Problemen met de financiering van vakopleidingen vliegtuigtechniek
Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
4 september 2012 - 25 september 2012
Dreigende sluiting Vaktechnisch Opleidingscentrum VTOC Fokker
Anne-Wil Lucas-Smeerdijk (VVD), Ton Elias (VVD)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
3 september 2012 - 9 oktober 2017
Het bericht dat het aantal stageplekken fors terugloopt
Tanja Jadnanansing (PvdA), Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
15 augustus 2012 - 13 september 2012
Een tekort aan stageplaatsen in het middelbaar onderwijs (mbo)
Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
7 augustus 2012 - 5 september 2012
De aansluiting van mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt
Tanja Jadnanansing (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
27 juli 2012 - 28 september 2012
Het bericht mbo-instellingen belegd hebben in riskante derivaten
Harm Beertema (PVV)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
27 juli 2012 - 28 september 2012
Het bericht dat ook mbo-instellingen in derivaten hebben gehandeld en daarmee miljoenenrisico's lopen
Tanja Jadnanansing (PvdA), Ronald Plasterk (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA), Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
27 juli 2012 - 28 september 2012
Het bericht ‘MBO’s gokken met derivaten’
Jasper van Dijk (SP), Harry van Bommel (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)