Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

11561 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
15 maart 2011 - 4 april 2011
De handhaving van de 15-minutennorm met betrekking tot de ambulancezorg op het eiland Goeree-Overflakkee
Kees van der Staaij (SGP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
11 maart 2011 - 15 april 2011
Het gebruik van drank, drugs en telefoons in Justitiële Jeugdinrichtingen
Lea Bouwmeester (PvdA)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
11 maart 2011 - 28 april 2011
De legitimatieplicht bij de verkoop van alcoholische dranken
Linda Voortman (GL), Jesse Klaver (GL)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
11 maart 2011 - 7 april 2011
Een mogelijke Amerikaanse strafvervolging van Rob Gonggrijp wegens zijn vermeende betrokkenheid bij Wikileaks
Arjan El Fassed (GL), Tofik Dibi (GL)
11 maart 2011 - 4 april 2011
De boeten rond de bijverdiengrens
Anne-Wil Lucas-Smeerdijk (VVD), Jasper van Dijk (SP), Jesse Klaver (GL), Boris van der Ham (D66), Sander de Rouwe (CDA), Tanja Jadnanansing (PvdA)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
11 maart 2011 - 5 april 2011
De belangenafweging bij ontruiming van een kraakpand
Bas Jan van Bochove (CDA), Arie Slob (CU), Betty de Boer (VVD)
11 maart 2011 - 4 april 2011
Straatcoaches
Johan Driessen (PVV), Joram van Klaveren (PVV), Lilian Helder (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
11 maart 2011 - 11 april 2011
Onnodig beroep op de spoedeisende eerste hulp
Anne Mulder (VVD)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
11 maart 2011 - 19 mei 2011
Thuiszittende leerplichtige kinderen in de provincie Flevoland
Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
10 maart 2011 - 29 maart 2011
De door een linkse subsidieslurper gevoerde haatcampagne tegen het kabinet
Johan Driessen (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
10 maart 2011 - 4 mei 2011
Het bericht 'Slachtoffer met letsel in de kou'
Louis Bontes (PVV)
9 maart 2011 - 25 maart 2011
Het niet verschaffen van een extra tegemoetkoming van de TOG-regeling aan alleenstaanden
Linda Voortman (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 maart 2011 - 31 maart 2011
De uitspraak van het Europees hof van Justitie, dat in Europa geboren kinderen de illegaal verblijvende ouders verblijfsrecht geven
Sietse Fritsma (PVV)
9 maart 2011 - 31 maart 2011
De uitspraak van het Europees hof van Justitie inzake Zambrano
Gerard Schouw (D66)
9 maart 2011 - 31 maart 2011
Zambrano
Raymond Knops (CDA)
9 maart 2011 - 31 maart 2011
De uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat een in Europa geboren kind de ouders een verblijfsvergunning geeft
Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
9 maart 2011 - 20 april 2011
Een ongelijk speelveld over de incassomarkt
Gerard Schouw (D66), Ard van der Steur (VVD)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
9 maart 2011 - 8 april 2011
De gastouderopvang
Eddy van Hijum (CDA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 maart 2011 - 17 juni 2011
De zorgtoeslag
Ed Groot (PvdA)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
9 maart 2011 - 28 maart 2011
Hulp bij GHB-verslaving (partydrug)
Boris van der Ham (D66)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)