Kamerstuk 32264-19

Motie Bouwmeester c.s. over geen vergunning voor illegale aanbieders van kansspelen

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit


56,7 %
43,3 %

D66

PVV

VVD

CDA

CU

SP

PvdD

GL

SGP

PvdA


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID BOUWMEESTER C.S.

Voorgesteld 7 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering overweegt vergunningen te gaan verstrekken met betrekking tot kansspelen via internet;

van mening, dat vergunninghouders de doelen van het kansspelbeleid, waaronder het doel van voorkomen van criminaliteit, moeten dienen;

van mening, dat illegale aanbieders van kansspelen via internet niet de eerstaangewezen partijen zijn om bovengenoemd doel te dienen;

van mening, dat de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) ook van toepassing moet zijn op de kansspelsector;

van mening, dat het illegaal aanbieden van kansspelen negatief moet meewegen bij een Bibobtoets;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat illegale aanbieders van kansspelen niet in aanmerking kunnen komen voor een vergunning om kansspelen via internet aan te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouwmeester

Van Toorenburg

Kooiman