Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

92 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
15 maart 2011 - 6 april 2011
De hogere instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
14 maart 2011 - 6 april 2011
De verenigbaarheid van de WIA met ILO verdrag 121
Roos Vermeij (PvdA)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
8 februari 2011 - 21 februari 2011
Het bericht "Eigenrisicodragen voor WGA"
Pieter Omtzigt (CDA)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
21 januari 2011 - 15 februari 2011
De herkeuringen voor mensen met een SW-indicatie
Paul Ulenbelt (SP)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
21 januari 2011 - 15 februari 2011
De benadeling van jonggehandicapten die onder de oude regeling vallen ten opzichte van de jonggehandicapten die onder de nieuwe regeling vallen
Paul Ulenbelt (SP)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
2 november 2010 - 18 november 2010
Het door werkgevers onterecht gedeeltelijk ziekmelden van werknemers die terugkeren van ziekteverzuim
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
29 oktober 2010 - 10 november 2010
De reiskostenvergoedingen door het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV)
Paul Ulenbelt (SP)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
29 oktober 2010 - 25 november 2010
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers)
Pauline Smeets (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
21 oktober 2010 - 18 november 2010
Het bericht dat Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp-ers) in Amsterdam zich slecht verzekeren als het gaat om zorg, pensioen en arbeidsongeschiktheid
Jesse Klaver (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
4 oktober 2010 - 13 oktober 2010
Het bericht dat de uitlatingen van de voorzitter van Divosa, over dat jonggehandicapten in de bijstand moeten, op persoonlijke titel zijn
Sadet Karabulut (SP)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
20 september 2010 - 27 september 2010
De scheefgroei in de premies Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) van de Uitvoeringsorganisatie Wekvoorziening (UWV)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
31 augustus 2010 - 17 september 2010
De toegenomen arbeidsongeschiktheid onder flexwerkers
Roos Vermeij (PvdA)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)