Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1478 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
20 september 2010 - 27 september 2010
De scheefgroei in de premies Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) van de Uitvoeringsorganisatie Wekvoorziening (UWV)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
10 september 2010 - 29 september 2010
Het bericht dat Turken en Marokkanen tijdens een gratis haarknipbeurt uitleg krijgen over een aanvullende bijstandsuitkering
Sietse Fritsma (PVV)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
10 september 2010 - 29 september 2010
Het bericht 'Uitleg over uitkering tijdens gratis knipbeurt allochtonen
Eddy van Hijum (CDA)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
7 september 2010 - 6 oktober 2010
Kinderbijslag ten behoeve van ontwikkelingswerkers
Joël Voordewind (CU), Cynthia Ortega-Martijn (CU), Madeleine van Toorenburg (CDA)
André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
31 augustus 2010 - 15 september 2010
Het recht van grensarbeiders op AOW
Pierre Heijnen (PvdA), Roos Vermeij (PvdA)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
31 augustus 2010 - 17 september 2010
De toegenomen arbeidsongeschiktheid onder flexwerkers
Roos Vermeij (PvdA)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
5 augustus 2010 - 26 augustus 2010
Toepassing van de wachtgeldregeling in enkele gemeenten
Ronald van Raak (SP)
29 juli 2010 - 17 augustus 2010
Het bericht dat 17000 ouderen vereenzamen door de pakketmaatregelen
Renske Leijten (SP)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
13 juli 2010 - 30 augustus 2010
Het bericht dat 149 werkgevers de regels van de deeltijd-WW aan hun laars hebben gelapt. Waardoor 400 mensen zijn ontslagen ondanks de deelname van de bedrijven aan de deeltijd-WW regeling
Léon de Jong (PVV)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
9 juli 2010 - 17 augustus 2010
Het bericht "Uitkeringsfraude Deventer"
Lilian Helder (PVV)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
8 juli 2010 - 17 augustus 2010
Het bericht dat bij een grootschalige controle in de Utrechtse wijk Ondiep ruim 7 miljoen euro aan fraude aan het licht is gekomen op onder meer uitkeringen
Léon de Jong (PVV)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
5 juli 2010 - 18 augustus 2010
Het bericht dat spijbelen een gezin de kinderbijslag kan kosten
Manja Smits (SP), Sadet Karabulut (SP), Nine Kooiman
André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
2 juni 2010 - 24 juni 2010
Het onderzoek van FNV Jong waaruit blijkt dat Wet Investering Jongeren niet naar behoren functioneert
Ineke van Gent (GL)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
2 juni 2010 - 24 juni 2010
Het onderzoek van FNV Jong waaruit blijkt dat de jeugdwerkloosheid niet wordt verholpen met de Wet WIJ
Hans Spekman (PvdA)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
20 mei 2010 - 14 juni 2010
Bijstand voor schippers
Kees van der Staaij (SGP), Sander de Rouwe (CDA)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
18 mei 2010 - 28 juni 2010
Speculatie op Griekse staatsobligaties door het ABP
Ewout Irrgang (SP)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
28 april 2010 - 18 juni 2010
Het bericht dat bejaarde biljarters hun clubhuis moeten verlaten om een Marokkaanse vereniging te huisvesten
Sietse Fritsma (PVV), Geert Wilders (PVV)
21 april 2010 - 8 juni 2010
De rol van de Stichting van de Arbeid bij de compensatieregeling voor woekerpensioenen
Ewout Irrgang (SP)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)