Kamervraag 2012Z07851

De mogelijkheid om banksparen ook mogelijk te maken voor het aankopen van het pensioen

Ingediend 13 april 2012
Beantwoord 3 juli 2012 (na 81 dagen)
Indieners Ewout Irrgang (SP), Helma Lodders (VVD)
Beantwoord door Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden economie ouderen overige economische sectoren sociale zekerheid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z07851.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3021.html
1. Kassa, 7 april 2012.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «20% meer pensioen mogelijk door wetswijziging»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven in hoeverre de voorgestelde oplossing, namelijk een verplichte verzekering die een levenslange uitkering garandeert na de periode van 30 jaar banksparen, met een premie van ca. 5% bij aanvang van de aankoop, een mogelijkheid biedt om het langlevenrisico af te dekken?

  In antwoord op vraag 4 van de eerder gestelde vragen over dit onderwerp (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 3020) heb ik aangegeven dat het niet mogelijk is om de financiële consequenties te berekenen van nog niet bestaande producten. Zo is niet bekend of dergelijke verzekeringsproducten (alleen risico verzekeren zonder spaarelement) op de markt gebracht zullen worden. Evenmin is duidelijk welke rentevergoedingen banken zullen geven op contracten die een veel langere looptijd (30 jaar) hebben dan nu doorgaans het geval is (10 tot 20 jaar).
  Verder heb ik in antwoord op vraag 6 van de eerder gestelde vragen over dit onderwerp aangegeven dat ik het splitsen van het pensioenproduct in een spaardeel dat ondergebracht wordt bij een bank en een verzekeringsdeel dat ondergebracht wordt bij een verzekeraar kostentechnisch en administratief een ingewikkelde constructie vind. Er zullen twee uitvoerders bij betrokken zijn, die elk kosten zullen maken en in rekening bij de deelnemers zullen brengen. De administratie zal complexer worden door de benodigde overdrachten tussen banken en verzekeraars. De deelnemer loopt meer kans dat er fouten worden gemaakt.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven in hoeverre de voorgestelde oplossing, namelijk een verplichte verzekering die een levenslange uitkering garandeert na de periode van 30 jaar banksparen waarbij het restkapitaal bij eerder overlijden over gaat naar de verzekeraar, een oplossing biedt om het langlevenrisico af te dekken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u indien nodig bereid wetswijziging te bevorderen om een bankspaarproduct in de uitkeringsfase ook voor de tweede pijler mogelijk te maken als het lang leven risico is afgedekt?

  Zie de antwoorden op de vorige set vragen.

 • Mededeling - 26 april 2012

  Hierbij deel ik u mede dat de Kamervragen van de leden Lodders (VVD) en Irrgang (SP) over «de mogelijkheid om banksparen ook mogelijk te maken voor het aankopen van het pensioen» niet binnen de gestelde termijn van drie weken beantwoord kunnen worden. Het onderzoeken van de in de vragen voorgestelde oplossingen vraagt meer tijd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z07851
Volledige titel: De mogelijkheid om banksparen ook mogelijk te maken voor het aankopen van het pensioen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3021
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Lodders en Irrgang over de mogelijkheid om banksparen ook mogelijk te maken voor het aankopen van het pensioen