Kamervraag 2012Z09592

De overgangsregeling bij de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd

Ingediend 9 mei 2012
Beantwoord 29 mei 2012 (na 20 dagen)
Indiener Roos Vermeij (PvdA)
Beantwoord door Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen ouderen sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z09592.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2642.html
 • Vraag 1
  Uitgaande van het feit dat in het naar de Europese Commissie verstuurde Stabiliteitsprogramma een overgangsregeling in verband met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd is opgenomen, wie gaan er onder deze overgangsregeling vallen? Kan daar een overzicht van gegeven worden?

  Het kabinet is zich ervan bewust dat verhoging van de AOW-leeftijd per 2013 tijdelijke overbruggingsproblemen kan veroorzaken voor mensen die weinig voorbereidingstijd hebben en weinig mogelijkheden hebben het verlies te compenseren. Daarom wordt een viertal overgangsmaatregelen genomen om de overbrugging voor de mensen met weinig voorbereidingstijd te versoepelen:
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  1
  1
  1
  2
  2
  2
  3
  Het overbruggingsprobleem wordt met dit verzachte invoerpad aanzienlijk verkleind voor mensen die het dichtst tegen hun pensioen aanzitten.
  Daarnaast zullen alle sociale zekerheidsuitkeringen doorlopen tot de nieuwe AOW-gerechtigde leeftijd. Voor een nadere uitwerking van de overgangsfaciliteiten en een raming van de kosten van de voorzieningen verwijs ik graag naar het wetsvoorstel voor verhoging van de AOW-leeftijd, dat ik zo snel mogelijk, in ieder geval begin juni, aan u zal aanbieden.
  Nb. De brief aan de Stichting van de Arbeid over Stabiliteitsprogramma Nederland en het Pensioenakkoord is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

 • Vraag 2
  Gaan mensen die gebruik maken van de Vervoegde uittreding (VUT) onder deze overgangsregeling vallen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Gaan alle mensen met een verzekerde regeling (die altijd eindigt op een vaste datum) eronder vallen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Gaan alle arbeidsongeschikten (die een verzekerde regeling hebben) eronder vallen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Wat gebeurt er met de uitkeringen van mensen die in de overgangsregeling vallen? Lopen alle uitkeringen door? Ook als ze hoger zijn dan een AOW-uitkering? Wat zijn de kosten daarvan?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 6
  Om hoeveel mensen gaat het bij de overgangsregeling?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 7
  Hoeveel gaat de overgangsregeling kosten? Hoe verhoudt dat bedrag zich tot de opbrengsten?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 8
  Komt er ook een overgangsregeling voor de jaren na 2013? Met andere woorden, als de AOW-leeftijd in 2014 verder verhoogd wordt, komt er dan ook voor die mensen een overgangsregeling? Om hoeveel mensen gaat het dan in dat geval? Wat zijn de kosten van die overgangsregeling?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z09592
Volledige titel: De overgangsregeling bij de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2642
Volledige titel: Antwoord vragen Vermeij over de overgangsregeling bij de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd