Kamervraag 2012Z09448

Het stopzetten van de voorbereidende werkzaamheden voor de Wet Werken Naar Vermogen

Ingediend 4 mei 2012
Beantwoord 25 mei 2012 (na 21 dagen)
Indiener Sadet Karabulut (SP)
Beantwoord door Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen ontslag organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z09448.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2625.html
  • Vraag 1
    Bent u bereid om in overleg met gemeenten ontslagen medewerkers in de sociale werkvoorziening weer in dienst te nemen en nieuwe ontslagen te voorkomen?

    De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is een gedecentraliseerde regeling, waarbij het Rijk stuurt op hoofdlijnen. Mensen met een Wsw-dienstbetrekking zijn in dienst van een gemeente. Het Rijk heeft daar geen rol in. Het is aan gemeenten om een besluit te nemen of en op welke wijze mensen wiens tijdelijke aanstellingen niet verlengd zijn weer worden aangenomen en in hoeverre tijdelijk aanstellingen worden verlengd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z09448
Volledige titel: Het stopzetten van de voorbereidende werkzaamheden voor de Wet Werken Naar Vermogen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2625
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Karabulut over het stopzetten van de voorbereidende werkzaamheden voor de Wet Werken Naar Vermogen