Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

313 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
17 juni 2019 - 15 juli 2019
De gevolgen van de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof voor biomassacentrales
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
7 juni 2019 - 12 juli 2019
De landelijke risico’s door gevaarlijke gasleidingen
Sandra Beckerman (SP)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
11 juni 2019 - 12 juli 2019
Het bericht ‘Gevaarlijke gasleidingen in Nederland versneld vervangen na explosie Den Haag’
Jessica van Eijs (D66), Matthijs Sienot (D66)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
19 juni 2019 - 5 juli 2019
De voortgang van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de Aanvullingswet Grondeigendom
Henk van Gerven (SP)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Alle
9 oktober 2014 - 8 december 2014
Het bericht ‘Ministerie durft info-avonden hoogspanningsmasten Oosterhout, Zevenbergen niet aan: ‘Te gevaarlijk'
Stientje van Veldhoven (D66)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
2 oktober 2014 - 21 oktober 2014
Het niet nakomen van afspraken met betrekking tot Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld
Lutz Jacobi (PvdA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
26 augustus 2014 - 17 september 2014
Het bericht ‘Brug Kornwerderzand sluit uur lang niet’
Sander de Rouwe (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
20 augustus 2014 - 3 september 2014
De storingen bij de Coentunnel
Barbara Visser (VVD)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
7 augustus 2014 - 8 oktober 2014
De besteding van de opbrengsten (€ 664 miljoen) van de veilingen van grenscapaciteit op het elektriciteitsnet
Agnes Mulder (CDA), Eddy van Hijum (CDA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
11 juli 2014 - 28 augustus 2014
Het afsluiten van de waterlevering
Eric Smaling (SP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
20 juni 2014 - 21 juli 2014
De plannen voor ontwikkeling van het KNSF-terrein in Muiden
Attje Kuiken (PvdA), Albert de Vries (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
6 juni 2014 - 12 september 2014
De toepassing van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordeing (Barro) in Druten
Remco Dijkstra (VVD), Pieter Litjens (VVD)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
5 juni 2014 - 30 juni 2014
Een uitspraak van de Raad van State over woonboten
Albert de Vries (PvdA)
Stef Blok (minister zonder portefeuille ) (VVD)
21 mei 2014 - 13 juni 2014
De ladder voor duurzame verstedelijking
Eric Smaling (SP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
13 mei 2014 - 25 juni 2014
Het bericht dat slechts vijftien procent van de mensen die aankloppen bij de schuldhulpverlening daadwerkelijk wordt geholpen
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
16 april 2014 - 17 juni 2014
Het bericht 'Sluiswachter keert terug in Zeeland'
Eric Smaling (SP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
16 april 2014 - 27 mei 2014
Het bericht ‘Boeren en waterschappen koppelen grondgebruik aan waterbeheer’
Helma Lodders (VVD), Barbara Visser (VVD)
Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
15 april 2014 - 12 mei 2014
Een tunnel bij Hurdegaryp
Sander de Rouwe (CDA)
Wilma Mansveld (PvdA)
9 april 2014 - 28 april 2014
De problemen bij de Coentunnel
Barbara Visser (VVD)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
18 februari 2014 - 28 april 2014
Het opnemen van de Structuurvisie Schaliegas in de Structuurvisie Ondergrond
Carla Dik-Faber (CU), Liesbeth van Tongeren (GL)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
14 februari 2014 - 10 maart 2014
Opwaardering van de N57 en N59
Carla Dik-Faber (CU), Roelof Bisschop (SGP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
14 februari 2014 - 10 maart 2014
Het grote verschil tussen vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen
Eric Smaling (SP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
12 februari 2014 - 10 maart 2014
Het artikel 'Gemeente verhult grondverliezen met dubieuze boekhoudtrucs'
Eddy van Hijum (CDA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
11 februari 2014 - 10 maart 2014
Het verschuiven van de waterschapsbelasting van boeren naar burgers
Gerard Schouw (D66), Wassila Hachchi (D66)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus