Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

417 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
8 oktober 2010 - 15 november 2010
Het bericht dat één op de vijf gemeenten niet Wabo-proof is
Jhim van Bemmel (PVV)
30 september 2010 - 2 november 2010
De dassencompensatieproblematiek in de gemeente Cuijk
Helma Lodders (VVD)
24 september 2010 - 23 november 2010
Het bericht van de Raad van State over het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Terschelling
Anne-Wil Lucas-Smeerdijk (VVD)
17 september 2010 - 11 oktober 2010
Gevolgen van de zandmotor voor de Delflandse kust
James Sharpe (PVV), Richard de Mos (PVV)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
6 september 2010 - 23 september 2010
Het waterkrachtproject Borgharen
Helma Neppérus (VVD), Diederik Samsom (PvdA), Paulus Jansen (SP)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
30 augustus 2010 - 22 september 2010
Het bericht dat de Groningse dijken niet voldoen aan de veiligheidseisen
Diederik Samsom (PvdA), Tjeerd van Dekken (PvdA)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
9 augustus 2010 - 8 oktober 2010
Het overgangsrecht voor het separate projectbesluit
Ger Koopmans (CDA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
4 augustus 2010
Plan Zuidoord
Ad Koppejan (CDA), Ger Koopmans (CDA)
6 juli 2010 - 13 augustus 2010
De ontpoldering van de Hedwigepolder
Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD), Helma Neppérus (VVD)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
2 juli 2010 - 13 juli 2010
Het voornemen om elf gebieden in Nederland te gaan inrichten als grootschalige windmolenparken
Jhim van Bemmel (PVV)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
1 juli 2010 - 4 oktober 2010
De Centrale As
Linda Voortman (GL)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
25 juni 2010 - 30 juli 2010
Het bericht dat Google via Streetview persoonlijke gegevens verzamelt
Marianne Thieme (PvdD)
3 juni 2010 - 13 juli 2010
De plannen voor de vestiging van een Landal-Greenpark bij Fort Benoorden Spaarndam
Patricia Linhard (PvdA), Roos Vermeij (PvdA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
28 mei 2010 - 1 oktober 2010
De stand van zaken rondom de studie Rotterdam Vooruit en de Nieuwe Westelijke Oeververbinding
Ernst Cramer (CU)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
25 mei 2010 - 6 juli 2010
De perceptiekosten en administratieve lasten van de integrale vennootschapsbelasting en wijkenheffing
Paulus Jansen (SP)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
21 mei 2010 - 29 juni 2010
De WABO
Rendert Algra (CDA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
7 mei 2010 - 19 mei 2010
De mislukte 2,6 GHz veiling
Sharon Gesthuizen (SP), Arda Gerkens (SP)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)