Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1616 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
18 maart 2011 - 18 april 2011
De onderbetaling van ambassadepersoneel
Roos Vermeij , Frans Timmermans (PvdA)
18 maart 2011 - 12 april 2011
Problemen omtrent het aanvragen van een DigiD op de BES-eilanden
André Bosman , Brigitte van der Burg
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
15 maart 2011 - 5 april 2011
Het voornemen tot opheffing van de gemeente Millingen aan de Rijn
Pierre Heijnen
14 maart 2011 - 21 april 2011
Het rapport naar aanleiding van het artikel 'Order fregatten achter bezoek Beatrix aan Oman'
Arjan El Fassed
11 maart 2011 - 18 mei 2011
PGB'ers die worden afgeschrikt door gemeenten
11 maart 2011 - 7 april 2011
Een mogelijke Amerikaanse strafvervolging van Rob Gonggrijp wegens zijn vermeende betrokkenheid bij Wikileaks
Tofik Dibi , Arjan El Fassed
11 maart 2011 - 6 april 2011
De financiële problemen op Sint Maarten
Jeroen Recourt , Martijn van Dam (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
10 maart 2011 - 29 maart 2011
De door een linkse subsidieslurper gevoerde haatcampagne tegen het kabinet
Johan Driessen
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
9 maart 2011 - 29 maart 2011
De rechtmatigheid van de Kamerverkiezingen voor wat betreft de BES-eilanden
Cynthia Ortega-Martijn
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
8 maart 2011 - 6 april 2011
De kritiek van de regering van Sint Maarten op het financiële toezicht
Ronald van Raak
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
8 maart 2011 - 6 april 2011
Het afkeuren van de begroting van Sint Maarten
André Bosman
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 maart 2011 - 22 maart 2011
Een nieuw stemsysteem
Joost Taverne
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 maart 2011
De stijging van parkeertarieven met twintig procent
Sharon Dijksma (PvdA)
4 maart 2011 - 1 april 2011
Duizenden verdwenen Kamerstukken en de toegankelijkheid van parlementaire informatie
Pierre Heijnen
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 maart 2011 - 31 maart 2011
Het gebruik van het burgerservicenummer
Ger Koopmans
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
2 maart 2011
Het bericht dat de provincies miljarden besteden aan vage doelen
Gerard Schouw
28 februari 2011 - 7 maart 2011
De wijziging van de datum waarop de gemeenteraadsverkiezingen gehouden zullen worden in 2014
Cynthia Ortega-Martijn
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
28 februari 2011 - 13 april 2011
Het personeelsbeleid op het ministerie van Buitenlandse Zaken
Alexander Pechtold , Wassila Hachchi
24 februari 2011 - 22 april 2011
De strijd tussen de regering en de veiligheidsdienst op Curacao
Ronald van Raak
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
24 februari 2011
Het rapport Hoekstra
Jetta Klijnsma (PvdA), Lutz Jacobi