Kamervraag 2020Z14948

Het bericht dat gemeenten de regels met betrekking tot de mogelijkheid om gratis huwelijken aan te bieden overtreden

Ingediend 24 augustus 2020
Indiener Ronald van Raak (SP)
Onderwerpen bestuur gemeenten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14948.html
  • Vraag 1
    Staat u nog steeds achter uw antwoorden op de eerder gestelde vragen, dat u niet ziet dat er gemeenten zijn waar de regels overtreden worden met betrekking tot het aanbieden van gratis huwelijken?1 2 3
  • Vraag 2
    Bent u bereid gemeenten erop te wijzen dat zij geen inkomenseisen mogen stellen voor het gratis trouwen? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14948
Volledige titel: Het bericht dat gemeenten de regels met betrekking tot de mogelijkheid om gratis huwelijken aan te bieden overtreden