Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1396 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
3 juli 2019 - 11 september 2019
Dubbele petten van Verhagen
Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Mona Keijzer (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
23 augustus 2019 - 11 september 2019
Het niet bijhouden van documentatie met lobbygesprekken door voormalig secretaris-generaal van de Europese Commissie Martin Selmayr
Renske Leijten (SP)
Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
7 augustus 2019 - 6 september 2019
Het bericht dat de staatssecretaris meer openheid wil bij Defensie.
Gabriëlle Popken (PVV)
Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)
9 juli 2019 - 4 september 2019
Berichten op Twitter dat mensen een sms kregen van Forum voor Democratie zonder dat zij zich hebben ingeschreven bij de partij.
Monica den Boer (D66), Kees Verhoeven (D66)
Suzanne Dekker (D66)

Alle
18 maart 2011 - 18 april 2011
De onderbetaling van ambassadepersoneel
Roos Vermeij (PvdA), Frans Timmermans (PvdA)
Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
18 maart 2011 - 12 april 2011
Problemen omtrent het aanvragen van een DigiD op de BES-eilanden
Brigitte van der Burg (VVD), André Bosman (VVD)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
15 maart 2011 - 5 april 2011
Het voornemen tot opheffing van de gemeente Millingen aan de Rijn
Pierre Heijnen (PvdA)
Ivo Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
14 maart 2011 - 21 april 2011
Het rapport naar aanleiding van het artikel 'Order fregatten achter bezoek Beatrix aan Oman'
Arjan El Fassed (GL)
Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
11 maart 2011 - 18 mei 2011
PGB'ers die worden afgeschrikt door gemeenten
Venrooy-van Ark
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
11 maart 2011 - 7 april 2011
Een mogelijke Amerikaanse strafvervolging van Rob Gonggrijp wegens zijn vermeende betrokkenheid bij Wikileaks
Tofik Dibi (GL), Arjan El Fassed (GL)
Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
11 maart 2011 - 6 april 2011
De financiële problemen op Sint Maarten
Martijn van Dam (PvdA), Jeroen Recourt (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
10 maart 2011 - 29 maart 2011
De door een linkse subsidieslurper gevoerde haatcampagne tegen het kabinet
Johan Driessen (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
9 maart 2011 - 29 maart 2011
De rechtmatigheid van de Kamerverkiezingen voor wat betreft de BES-eilanden
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
8 maart 2011 - 6 april 2011
De kritiek van de regering van Sint Maarten op het financiële toezicht
Ronald van Raak (SP)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
8 maart 2011 - 6 april 2011
Het afkeuren van de begroting van Sint Maarten
André Bosman (VVD)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 maart 2011 - 22 maart 2011
Een nieuw stemsysteem
Joost Taverne (VVD)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 maart 2011
De stijging van parkeertarieven met twintig procent
Sharon Dijksma (PvdA)
ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economie, Landbouw en Innovatie
4 maart 2011 - 1 april 2011
Duizenden verdwenen Kamerstukken en de toegankelijkheid van parlementaire informatie
Pierre Heijnen (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 maart 2011 - 31 maart 2011
Het gebruik van het burgerservicenummer
Ger Koopmans (CDA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
2 maart 2011
Het bericht dat de provincies miljarden besteden aan vage doelen
Gerard Schouw (D66)
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
28 februari 2011 - 7 maart 2011
De wijziging van de datum waarop de gemeenteraadsverkiezingen gehouden zullen worden in 2014
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
28 februari 2011 - 13 april 2011
Het personeelsbeleid op het ministerie van Buitenlandse Zaken
Wassila Hachchi (D66), Alexander Pechtold (D66)
Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
24 februari 2011 - 22 april 2011
De strijd tussen de regering en de veiligheidsdienst op Curacao
Ronald van Raak (SP)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
24 februari 2011
Het rapport Hoekstra
Jetta Klijnsma (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties