Kamervraag 2024Z08482

De plannen van de Waalse overheid om mijnbouw te vergunnen, vlak over de grens bij Vaals

Ingediend 17 mei 2024
Indiener Geert Gabriëls (GL)
Onderwerpen bestuur economie natuur en milieu overige economische sectoren parlement water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z08482.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de plannen van de Waalse overheid om mijnbouw te vergunnen, vlak over de grens bij Vaals?
 • Vraag 2
  Bent u of de provincie actief geïnformeerd of anderszins betrokken geweest bij dit voornemen?
 • Vraag 3
  Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze zinkmijn voor de grondwaterstanden en waterkwaliteit in Nederland, indien deze mijn actief wordt?
 • Vraag 4
  Is hier een milieueffectrapportage over beschikbaar?
 • Vraag 5
  Wat zijn de mogelijkheden voor Nederlandse overheden of burgers om in te spreken, bezwaar te maken of anderszins hun belangen te laten gelden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z08482
Volledige titel: De plannen van de Waalse overheid om mijnbouw te vergunnen, vlak over de grens bij Vaals