Kamervraag 2024Z07598

Het bericht dat de gemeente Soest Bingo heeft verboden en senioren daarom nu ‘geranium!’ roepen bij hun geliefde spel.

Ingediend 26 april 2024
Indiener Marina Vondeling (PVV)
Onderwerpen bestuur cultuur en recreatie financiën organisatie en beleid parlement recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z07598.html
1. AD, 23 april 2024, Bingo is verboden, dus roepen senioren nu «geranium!» bij hun geliefde spel: «Gaat om de boodschap» | Topverhalen Amersfoort | AD.nl
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het besluit van de gemeente Soest om de bingomiddag voor senioren te verbieden omdat dit in strijd zou zijn met de Wet op de Kansspelen?1
 • Vraag 2
  Vindt u het niet schandalig dat het enige uitje dat sommige ouderen hebben aan banden wordt gelegd?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat er een groot verschil is tussen bingo en andere kansspelen, omdat bingo onschuldig is en het samenkomen centraal staat? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Beseft u zich dat met het verbieden van bingomiddagen de eenzaamheid onder ouderen kan toenemen?
 • Vraag 5
  Bent u bereid om de Wet op de Kansspelen en/of andere relevante wetgeving aan te passen, zodat ouderen gewoon kunnen blijven genieten van hun geliefde spel?
 • Mededeling - 17 mei 2024

  De beantwoording van de vragen van het lid Vondeling (PVV) over het bericht dat de gemeente Soest bingo heeft verboden (2024Z07598) neem ik over van de Minister voor Rechtsbescherming, omdat de vragen meer toezien op mijn beleidsterrein. De vragen kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.

 • Mededeling - 17 mei 2024

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Vondeling (PVV), van uw Kamer aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat de gemeente Soest Bingo heeft verboden en senioren daarom nu «geranium!» roepen bij hun geliefde spel (ingezonden 26 april 2024) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z07598
Volledige titel: Het bericht dat de gemeente Soest Bingo heeft verboden en senioren daarom nu ‘geranium!’ roepen bij hun geliefde spel.