Kamervraag 2024Z05471

Antisemitisme.

Ingediend 29 maart 2024
Beantwoord 15 april 2024 (na 17 dagen)
Indieners Sandra Palmen (NSC), Pieter Omtzigt (NSC)
Beantwoord door Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen bestuur openbare orde en veiligheid organisatie en beleid parlement recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z05471.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20232024-1512.html
1. Rtlnieuws.nl, 28 maart 2024
 • Vraag 1
  Kunt u het bij de regeling van werkzaamheden van afgelopen dinsdag gevraagde overzicht van alle antisemitische incidenten van de afgelopen vier weken aan de Kamer doen toekomen?1

  Zonder te kunnen garanderen dat het een volledig overzicht betreft, hebben de meldpunten van de gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) van Discriminatie.nl in de periode van woensdag 6 maart tot en met 3 april 34 meldingen van antisemitisme ontvangen.
  Gesorteerd naar terrein vielen deze meldingen onder:
  Het College voor de Rechten van de Mens meldt dat binnen de gevraagde termijn van vier weken, tussen 6 maart en 3 april, twee meldingen van antisemitisme ontvangen te hebben. Deze meldingen gaan over individuele ervaringen op het werk en in het onderwijs in de vorm van bejegening/pesterijen. Op 9 april is er nog een melding bij gekomen van een Joodse student die geen vrij krijgt op religieuze feestdagen, wat voorheen geen probleem was.
  Het was niet mogelijk om binnen de door u gestelde termijn het gevraagde overzicht van de concrete acties en verdere opvolging te leveren. Discriminatiecijfers worden jaarlijks in twee verschillende rapportages gepubliceerd: 1) «Discriminatiecijfers; Een rapport over registraties van discriminatie-incidenten door de politie, en meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen en andere organisaties in Nederland» en 2) «Cijfers in beeld; Overzicht discriminatiecijfers Openbaar Ministerie». De rapportages over het jaar 2023 verschijnen later deze maand.
  Het door u gevraagde volledige overzicht met de wijze van opvolging vergt onderzoek op zaaksniveau. Ik acht het een disproportionele aanwending van capaciteit en middelen om uitvoeringsdiensten, buiten de regulier geplande processen van de jaarrapportages, te vragen om dit aanvullende onderzoek nu te verrichten.
  Het CIDI heeft mij, naar aanleiding van het verzoek van het lid Omtzigt bij de regelingen van 26 maart jl. en 9 april jl., laten weten dat zij overzichten van antisemitische incidenten hebben en kunnen aanleveren. De verzoeken van het lid Omtzigt heb ik derhalve aan het CIDI doorgeleid.

 • Vraag 2
  Tot welke concrete acties hebben deze meldingen geleid?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Hoeveel mensen zijn beboet, aangehouden of worden vervolgd voor deze incidenten?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Kunt u deze vragen één voor één en binnen een week beantwoorden in verband met het debat over antisemitisme en het feit dat het overzicht gisteren in de Kamer had moeten zijn?

  Ik heb ervoor gekozen de antwoorden op de vragen 2 en 3 in één antwoord te combineren.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z05471
Volledige titel: Antisemitisme.
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20232024-1512
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Palmen over antisemitisme