Kamervraag 2023Z09513

Het openbaar maken van de brief van de Europese Commissie d.d. 24 oktober 2000

Ingediend 30 mei 2023
Beantwoord 4 september 2023 (na 97 dagen)
Indiener Thierry Baudet (FVD)
Beantwoord door van der Ch. Wal-Zeggelink , Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen bestuur europese zaken internationaal natuur en milieu organisatie en beleid parlement
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z09513.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-3536.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de brief van de Europese Commissie uit 24 oktober 2000 waarnaar wordt verwezen in Kamerstuk 28 171, nr. 3 van 27 december 2001?

  Ja, daar ben ik bekend mee.

 • Vraag 2
  Waarom is deze brief niet openbaar?

  Dergelijke stukken worden alleen op verzoek openbaar gemaakt, en pas na akkoord van de Europese Commissie.

 • Vraag 3
  Bent u bereid deze brief openbaar te maken en met de Kamer te delen? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

  Ik ben bereid de brief openbaar te maken zodra de Europese Commissie daarmee instemt. Het proces om toestemming te verzoeken aan de Commissie is in gang gezet. Wanneer de Commissie instemt met openbaarmaking, zal ik de brief aan uw Kamer doen toekomen.

 • Vraag 4
  Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?

  Het is helaas niet gelukt de vragen op korte termijn te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z09513
Volledige titel: Het openbaar maken van de brief van de Europese Commissie d.d. 24 oktober 2000
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-3536
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Baudet over het openbaarmaken van de brief van de Europese Commissie van 24 oktober 2000