Kamervraag 2023Z00707

 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Zoekactie naar vermiste Michael»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat Michael op basis van een rechterlijke machtiging in een gesloten afdeling was opgenomen?
 • Vraag 3
  Is de vermissing van Michael door ggz-instelling Parnassia als calamiteit gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)? Zo ja, kunt u aangeven welke acties zijn genomen? Zo nee, waarom niet? In hoeverre is Parnassia dan nalatig geweest en welke juridische stappen kunnen worden gezet?
 • Vraag 4
  Hoeveel vermissingen van ggz-patiënten worden er jaarlijks bij de IGJ gemeld?
 • Vraag 5
  Hoeveel vermissingen van ggz-patiënten worden er jaarlijks bij de politie gemeld?
 • Vraag 6
  Klopt het dat de moeder van Michael om 12.50 uur is gebeld over dat haar zoon was weggelopen, maar dat de politie pas 14.30 uur is gebeld?
 • Vraag 7
  Is het zo dat de instelling onmiddellijk actie moet ondernemen als iemand met een rechterlijke machtiging wegloopt?
 • Vraag 8
  Zijn instellingen verplicht een protocol te hebben over hoe te handelen als ggz-patiënten die gedwongen zijn opgenomen plots verdwijnen?
 • Vraag 9
  Is er bij Parnassia een standaardprotocol over hoe om te gaan met ggz-patiënten die gedwongen opgenomen zijn en vervolgens verdwijnen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z00707
Volledige titel: Het bericht Zoekactie naar vermiste Michael