Kamervraag 2022Z12492

Het beschermen en behouden van maritiem erfgoed.

Ingediend 20 juni 2022
Indieners Inge van Dijk (CDA), Hilde Palland (CDA), Lucille Werner (CDA)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie verkeer water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z12492.html
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het bericht «Geld nodig voor beheer schepen: Utrecht wil maritiem erfgoed beschermen»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de overtuiging dat havens een herkenbaar gezicht geven aan een vissersdorp, vesting-, handels- of havenstad en dat maritiem erfgoed en varend erfgoed daarin onmisbaar zijn?
 • Vraag 3
  Onderkent u ook het belang van het behoud van historische woonschepen?
 • Vraag 4
  Hebt u kennisgenomen van het rapport «Maritiem erfgoed in de provincie Utrecht»?2 Bent u bereid te reageren op de conclusies en aanbevelingen die het Rijk en het rijksbeleid betreffen?
 • Vraag 5
  Bent u bereid stappen te zetten om te komen tot een transparante registratie en cultuurhistorische waardering en een duidelijke definiëring van maritiem erfgoed, varend erfgoed en historische schepen?
 • Vraag 6
  Welke mogelijkheden ziet u om bescherming van maritiem erfgoed, varend erfgoed en historische schepen wettelijk te verankeren?
 • Vraag 7
  Bent u bereid in overleg met provincies en gemeenten te werken aan een plan van aanpak voor het behoud van maritiem erfgoed, varend erfgoed en historische schepen, mede in verband met de uitvoering van de motie-Inge van Dijk c.s. (26 419, nr. 101)?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z12492
Volledige titel: Het beschermen en behouden van maritiem erfgoed.