Kamervraag 2022Z12017

De mogelijkheid tot online stemmen voor Nederlanders in het buitenland.

Ingediend 14 juni 2022
Indieners Sjoerd Sjoerdsma (D66), Joost Sneller (D66), Mark Strolenberg (VVD), Ruben Brekelmans (VVD)
Onderwerpen economie ict recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z12017.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Expats kick-off French legislative elections with online voting»?1
 • Vraag 2
  Bent u bekend met het feit dat het bij de afgelopen parlementsverkiezingen voor Fransen die in het buitenland wonen, mogelijk is om digitaal te stemmen?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven in welke andere landen binnen de EU het mogelijk is om digitaal te stemmen (voor inwoners die in het buitenland wonen)?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat digitaal stemmen voor Nederlanders buiten Nederland veel voordelen zou hebben, zoals gemak en de zekerheid dat de stem (op tijd) aankomt?
 • Vraag 5
  Welke stappen zijn er sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 gezet om het digitaal stemmen (vanuit het buitenland) mogelijk te maken?
 • Vraag 6
  Kunt u aangeven waarom het op dit moment nog niet mogelijk is om digitaal te stemmen voor Nederlanders in het buitenland? Wat zijn de grootste uitdagingen om dit mogelijk te maken?
 • Vraag 7
  Hoe gaat Frankrijk om met deze zelfde uitdagingen? Waarom is het voor Fransen in het buitenland wel mogelijk om veilig digitaal te stemmen?
 • Vraag 8
  Bent u bereid met uw Franse collega’s te spreken over digitaal stemmen, en informatie en ervaringen uit te wisselen?
 • Vraag 9
  Welke inspanningen verricht u om het aantal geregistreerde stemgerechtigde Nederlanders in het buitenland te verhogen? Bent u bereid te informeren welke inspanningen Frankrijk hiertoe verricht?
 • Vraag 10
  Gaat u onderzoeken of, mede op basis van de ervaringen in Frankrijk, digitaal stemmen mogelijk te maken is voor Nederlanders in het buitenland?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z12017
Volledige titel: De mogelijkheid tot online stemmen voor Nederlanders in het buitenland.