Kamervraag 2022Z12012

Het bericht 'Minder treinen door personeelstekort'

Ingediend 14 juni 2022
Indiener Lisa van Ginneken (D66)
Onderwerpen spoor verkeer werk werkgelegenheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z12012.html
1. Het Financieele Dagblad, 11 juni 2022, «Minder treinen door personeelstekort»
 • Vraag 1
  Deelt u de opvatting dat de trein en het openbaar vervoer een essentiële publieke voorziening is?1
 • Vraag 2
  Erkent u dat deze voorziening als gevolg van het aflopen van de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV) en de personeelstekorten onder druk staat?
 • Vraag 3
  Deelt u de opvatting dat dat onwenselijk is?
 • Vraag 4
  Kunt u ingaan op de verwachtingen ten aanzien van het (tijdelijk) afschalen van de treinoperaties (zowel bij NS als overige spoorvervoerders) als gevolg van de personeelstekorten de komende maanden?
 • Vraag 5
  Rijdt NS nog altijd met verkorte treinen?
 • Vraag 6
  Zo ja, hoelang verwacht u dat dit nog nodig zal zijn?
 • Vraag 7
  Welke procesverbeteringen, onderzoeken of innovaties kent of onderzoekt u om met minder mensen een volwaardige en veilige operatie te rijden?
 • Vraag 8
  Bent u bekend met het feit dat Schiphol met een banenmarkt 1.500 mensen heeft weten aan te trekken?
 • Vraag 9
  Bent u bereid een vergelijkbare markt te organiseren voor de spoorsector?
 • Vraag 10
  Kunt u ingaan op de loonsituatie en arbeidsvoorwaarden in de spoorsector, vergeleken met andere modaliteiten en sectoren?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z12012
Volledige titel: Het bericht 'Minder treinen door personeelstekort'