Kamervraag 2022Z10260

Het bericht ‘Engelse voetballer komt uit de kast, nu nog in Nederland’

Ingediend 24 mei 2022
Indieners Inge van Dijk (CDA), Lucille Werner (CDA)
Onderwerpen cultuur en recreatie sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z10260.html
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het bericht «Engelse voetballer komt uit de kast, nu nog in Nederland»?1
 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u het feit dat profvoetballers een duidelijke onvoldoende geven aan de algemene homo-acceptatie (4,6) en die onder supporters (3,4)?2
 • Vraag 3
  Hoe verhoudt zich dat tot het feit dat de meeste spelers aangeven persoonlijk weinig moeite te hebben met homoseksualiteit en homoseksuele medespelers?
 • Vraag 4
  Hoe kan het dat in een homotolerant land als Nederland geen enkele (openlijk) homoseksuele mannelijke betaaldvoetbalspeler actief is?
 • Vraag 5
  Onderkent u dat clubs, trainers en voetbalspelers zelf, van amateur- tot profniveau, een rol spelen in de bestendiging van de heersende culturen van symbolische uitsluiting van homomannen en in de mogelijkheden om deze cultuur te veranderen en toegankelijker te maken?
 • Vraag 6
  Hebt u het boek van ex-tophockeyer Pepijn Keppel, «De laatste man», gelezen?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening, dat zijn verhaal illustreert dat amateurvoetballers en tophockeyers in hun zelfbenoemde homo-acceptatie, de ervaren prevalentie van homonegativiteit en de weerstand tegen het sanctioneren van homograppen niet veel verschillen van profvoetballers, ondanks verschillen in context (de rol van fans) en sociaal-demografische kenmerken (opleidingsniveau)?
 • Vraag 8
  Hoe beoordeelt u de aanpak van homonegatieve opmerkingen en/of grappen (door zowel spelers als supporters), in vergelijking met een zero tolerance-houding tegenover negatieve opmerkingen en/of grappen over huidskleur, etniciteit of geloofsovertuiging?3
 • Vraag 9
  Bent u bereid in gesprek te gaan met de John Blankenstein Foundation om de acceptatie van homoseksuele sporters verder te bevorderen?
 • Mededeling - 21 juni 2022

  Op 24 mei 2022 hebben de leden Werner en Inge van Dijk (beiden CDA) schriftelijke vragen gesteld over het bericht «Engelse voetballer komt uit de kast, nu nog in Nederland». Tot mijn spijt is beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk. De reden voor uitstel is dat de beantwoording zorgvuldige interdepartementale afstemming vergt. Ik zal, mede namens de Minister van Langdurige Zorg en Sport, de vragen zo snel mogelijk beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z10260
Volledige titel: Het bericht ‘Engelse voetballer komt uit de kast, nu nog in Nederland’