Kamervraag 2022Z06222

Spreekkoren bij de voetbalwedstrijd tussen de nationale mannenelftallen van Nederlands en Duitsland

Ingediend 31 maart 2022
Beantwoord 31 mei 2022 (na 61 dagen)
Indieners Jeanet van der Laan (D66), Lisa Westerveld (GL)
Beantwoord door Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie recht sport staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z06222.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-2927.html
 • Vraag 1
  Heeft u op 29 maart 2022 de wedstrijd Nederland – Duitsland gezien?

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat er sprake was van homofobe spreekkoren?

  Ja. Dit soort spreekkoren en iedere andere vorm van racisme, discriminatie en/of uitsluiting binnen het voetbal zijn absoluut onacceptabel.

 • Vraag 3
  Waarom is de wedstrijd niet stilgelegd?

  Van de KNVB heb ik begrepen dat de spreekkoren ook in de commandokamer zijn waargenomen. Daarop heeft de wedstrijdorganisatie actie ondernomen en onmiddellijk extra stewards naar de vakken gestuurd waar de spreekkoren vandaan kwamen. De stewards hebben op hun beurt de supporters aangesproken op hun gedrag. De spreekkoren werden meteen beëindigd. Volgens de KNVB waren de spreekkoren hierdoor kortstondig en niet frequent waardoor er geen reden was de wedstrijd stil te leggen.

 • Vraag 4
  Hoe wordt uitvoering gegeven aan de motie Westerveld/Van der Laan over het stilleggen van voetbalwedstrijden bij racistische en homofobe spreekkoren?1

  Hiervoor verwijs ik u naar de brief van 10 mei jl. (Kamerstuk 30 234, nr. 299). Hierin heb ik de verantwoordelijkheden en afspraken rondom spreekkoren toegelicht.
  Voor de aanpak van racisme en discriminatie in het betaald- en amateurvoetbal hebben de Ministeries van JenV, VWS en SZW, de KNVB en andere maatschappelijke partners het plan «Ons Voetbal Is Van Iedereen; samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel» (OVIVI) ontwikkeld2. Het plan bestaat on der ander uit maatregelen specifiek gericht op spreekkoren.
  Daarnaast heeft de KNVB de «Richtlijn bestrijding verbaal geweld» opgesteld als onderdeel van het «Handboek Competitiezaken seizoen 2021/»22. Hierin zijn zowel de verantwoordelijkheidsverdeling van betrokken actoren als geldende maatregelen beschreven. Voorts ben ik met de KNVB in gesprek om spreekkoren meer onder de aandacht te brengen van de betaald voetbalorganisaties (bvo’s).


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z06222
Volledige titel: Spreekkoren bij de voetbalwedstrijd tussen de nationale mannenelftallen van Nederlands en Duitsland
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-2927
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Van der Laan over spreekkoren bij de voetbalwedstrijd tussen de nationale mannenelftallen van Nederland en Duitsland