Kamervraag 2021Z17051

Een commandant die zijn bemanning niet wil laten testen

Ingediend 4 oktober 2021
Indieners Maarten Hijink (SP), Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen defensie gezondheidsrisico's internationaal zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z17051.html
 • Vraag 1
  Wat is uw oordeel over het bericht in de Telegraaf over een commandant die weigert om zijn bemanning met coronaklachten te testen?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat 65 opvarenden met klachten te maken hebben en dat 11 procent niet gevaccineerd is?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat Defensie verantwoordelijk is voor de gezondheid van het personeel en dat optreden nodig is om een uitbraak te voorkomen?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de houding van de commandant onaanvaardbaar is en dat de bemanning zo spoedig mogelijk getest moet worden?
 • Vraag 5
  Wat onderneemt u om dit alsnog te realiseren?
 • Vraag 6
  Wat is het beleid van Defensie omtrent Covid-19 besmettingen op schepen? Is de opstelling van de commandant in lijn met het beleid van Defensie?
 • Vraag 7
  Komt de bemanning van dit schip in aanraking met mensen buiten dit schip? Zo ja, wat wordt er gedaan om te voorkomen dat de bemanning hen besmet?
 • Mededeling - 29 oktober 2021

  Op 4 oktober 2021 hebben de leden Van Dijk en Hijink (beiden SP) aan de ministers van Defensie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schriftelijke vragen gesteld over het testen van de bemanning aan boord van schepen (Kamerstuk 2021Z17051). Helaas moet ik u mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport melden dat de beantwoording binnen de gestelde termijn niet haalbaar is en nog interdepartementale afstemming vereist. De antwoorden op de vragen zullen zo spoedig mogelijk aan uw Kamer worden aangeboden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z17051
Volledige titel: Een commandant die zijn bemanning niet wil laten testen