Kamervraag 2021Z14825

LTO Noord wil verlenging mest uitrijden vanwege hevige regenval

Ingediend 1 september 2021
Beantwoord 1 september 2021 (na 0 dagen)
Indiener Derk Boswijk (CDA)
Beantwoord door Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen bodem landbouw natuur en milieu planten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z14825.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-3795.html
 • Vraag 1
  In hoeverre is bij u bekend dat vanwege de hoeveelheid regen die de afgelopen zomer in Noord-Nederland is gevallen boeren in de problemen zijn gekomen met het uitrijden van mest?1
 • Vraag 2
  Erkent u dat dit, en de aanhoudende natte weersomstandigheden, effect heeft op het uitrijden van mest?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven welke verplichtingen boeren hebben met betrekking tot het uitrijden van mest en hoe deze verplichtingen onderbouwd zijn?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om gehoor te geven aan het verzoek van LTO Noord om de periode om mest uit te rijden met twee weken te verlengen? Zo ja kunt u de sector ruim voor 15 september aanstaande duidelijkheid geven? Zo nee waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z14825
Volledige titel: LTO Noord wil verlenging mest uitrijden vanwege hevige regenval
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-3795
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Boswijk over LTO Noord wil verlenging mest uitrijden vanwege hevige regenval