Kamervraag 2021Z13572

Het bericht ‘ECB geeft zichzelf hoger inflatiedoel’

Ingediend 12 juli 2021
Indiener Eelco Heinen (VVD)
Onderwerpen economie europese zaken financiën internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z13572.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel: «ECB geeft zichzelf hoger inflatiedoel»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de analyse dat het streven naar hogere inflatie tot gevolg heeft dat rentes langer negatief gehouden zullen worden en nog meer schuldpapier door de ECB opgekocht zal worden?
 • Vraag 3
  Hoeveel schulden heeft de ECB de afgelopen 10 jaar inmiddels opgekocht? Kunt u een overzicht geven van de verschillende opkoopprogramma’s? En hoeveel bedraagt het totaal aan bedrijfsschulden in de eurozone?
 • Vraag 4
  Acht u het proces van faillissementen en schuldsanering in Europa adequaat?
 • Vraag 5
  Heeft het zeer ruime monetaire beleid volgens u tot nu toe substantieel bijgedragen aan hogere inflatie in de eurozone?
 • Vraag 6
  Kunt u de economische gevolgen schetsen van het almaar opkopen van schuldpapier door de Europese Centrale Bank? Kunt u daarbij ingaan op de prikkels om te hervormen voor eurolanden en het risico van «zombificatie» van de economie?
 • Vraag 7
  Bent u van mening dat het economisch beleid in de eurozone juist gericht moet zijn op het verlagen van schulden en het verhogen van de productiviteit, en daarmee economische groei en inflatie?
 • Vraag 8
  Welke gevolgen van aanhoudende lage rentes en hogere inflatie voorziet u voor de Nederlandse economie? Kunt u daarbij ingaan op de gevolgen voor pensioenfondsen, woningmarkt en financiële markten, met name risicovolle beleggingen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z13572
Volledige titel: Het bericht ‘ECB geeft zichzelf hoger inflatiedoel’