Kamervraag 2021Z07875

Een Surinaams verzoek om hulp in de strijd tegen het coronavirus

Ingediend 12 mei 2021
Beantwoord 16 juni 2021 (na 35 dagen)
Indiener Jasper van Dijk
Beantwoord door Stef Blok (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen geneesmiddelen en medische hulpmiddelen internationaal internationale samenwerking ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z07875.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-3187.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Suriname vraagt Nederland om hulp bij vaccineren, maar wacht op antwoord»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat Suriname al twee weken op een antwoord op een hulpverzoek wacht? Wat is hiervoor de reden?

  Vanwege de bijzondere relatie met Suriname heeft Nederland welwillend naar het Surinaamse verzoek gekeken en heb ik samen met mijn collega de Jonge en collega Bijleveld besloten zo snel mogelijk zuurstofcontainers te leveren aan Suriname om te helpen bij de meeste acute nood in de ziekenhuizen. Op woensdag 2 juni jl. is het vliegtuig met zuurstofcontainers aangekomen in Suriname. Ook waren er pallets met beschermingsmiddelen aan boord.
  Op 9 juni jl. heeft de regering 90.000 doses AstraZeneca plus naalden en spuiten naar Suriname gestuurd. Nederland heeft tevens toegezegd dat er vanaf week 25, mits de leveringen het toelaten, vaccins worden geleverd aan Suriname. Tot die tijd blijft de regering zich inspannen om eerder vaccins te kunnen leveren aan Suriname. Meer informatie hierover kunt u vinden in de stand-van-zakenbrief Covid 19 van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 mei jl. (2368124 – 1009693 PDC19).

 • Vraag 3
  Wilt u dit verzoek spoedig beantwoorden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u aangeven of u sympathiek staat tegenover het Surinaamse verzoek?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z07875
Volledige titel: Een Surinaams verzoek om hulp in de strijd tegen het coronavirus
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-3187
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over een Surinaams verzoek om hulp in de strijd tegen het coronavirus