Kamervraag 2021Z07456

Het bericht 'Europees vaccinatie-certificaat ook goed nieuws voor de eilanden'

Ingediend 6 mei 2021
Indiener Jan Paternotte (D66)
Onderwerpen europese zaken internationaal organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z07456.html
1. Koninkrijk.nu, 1 mei 2021, «Europees vaccinatie certificaat ook goed nieuws voor de eilanden» Europees vaccinatie-certificaat ook goed nieuws voor de eilanden – Koninkrijk.nu
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Europees vaccinatie-certificaat ook goed nieuws voor de eilanden»?1
 • Vraag 2
  Wat is de voortgang op de voorbereidingen voor het in gebruik nemen van het digitale groen certificaat op de Caribische delen van het Koninkrijk?
 • Vraag 3
  Wat is de verwachte ingangsdatum van het gebruik van het digitale groen certificaat voor de Caribische delen van het Koninkrijk?
 • Vraag 4
  Verwacht u nog bijzondere invoeringsaspecten voor deze gebiedsdelen?
 • Vraag 5
  Wordt het met het digitale groen certificaat ook mogelijk om tussen de Europese overzeese gebieden en landen onderling te reizen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z07456
Volledige titel: Het bericht 'Europees vaccinatie-certificaat ook goed nieuws voor de eilanden'