Kamervraag 2021Z04849

Het bericht 'TT te vroeg voor financiële compensatie, Mulder stelt Kamervragen'

Ingediend 23 maart 2021
Beantwoord 30 april 2021 (na 38 dagen)
Indieners Mustafa Amhaouch (CDA), Agnes Mulder (CDA)
Beantwoord door Mona Keijzer (staatssecretaris economische zaken) (CDA), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen cultuur en recreatie economie ondernemen organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z04849.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-2566.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «TT te vroeg voor financiële compensatie, Mulder stelt Kamervragen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bekend met het feit dat de Veiligheidsregio Drenthe tot 1 juni 2021 geen ruimte ziet voor grote evenementen in Drenthe?2

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Hoe verhoudt deze datum zich tot de datum 1 juli 2021, de ingangsdatum van de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19? Is de datum 1 juli 2021 in beton gegoten?

  Als de Veiligheidsregio Drenthe vanaf 1 juni evenementen toestaat, kunnen deze evenementen vallen onder de Tijdelijke subsidieregeling evenementen Covid-19 vanaf 1 juli, mits zij voldoen aan de voorwaarden. De regeling zal betrekking hebben op de periode 1 juli–31 december 2021.

 • Vraag 4
  Wat betekent dit voor evenementen als Pinkpop in Landgraaf, Concert At Sea in Ouddorp en de TT in Assen, die vooralsnog vóór 1 juli 2021 gepland staan?

  Evenementen die voor 1 juli staan gepland kunnen worden verplaatst naar een datum binnen de periode 1 juli–31 december, mits dat in de lokale agenda past en er een vergunning verleend wordt. Wanneer evenementen binnen deze periode door de rijksoverheid verboden worden, dan kunnen de organisatoren van deze evenementen eventueel gebruik maken van de regeling (als ze voldoen aan de voorwaarden van de regeling).

 • Vraag 5
  Acht u evenementen vóór 1 juli 2021 per definitie uitgesloten, ook wanneer de epidemiologische situatie in een veiligheidsregio dat zou toestaan?

  In het openingsplan gepresenteerd tijdens de persconferentie op 13 april staat dat per 16 juni evenementen weer worden toegestaan, onder voorwaarden. Het hangt af van het epidemiologisch beeld of en onder welke voorwaarden dit zal gaan plaatsvinden.

 • Vraag 6
  In hoeverre heeft voor het bepalen van de data in de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 overleg en afstemming plaatsgevonden met zowel de evenementenbranche als de verschillende veiligheidsregio’s?

  De regeling is in nauw overleg met de evenementensector tot stand gekomen. Over uitvoeringsaspecten als vergunningverlening, veiligheid en handhaving heeft het kabinet de veiligheidsregio’s en de VNG benaderd.

 • Vraag 7
  Wat zou u de organisatoren van eerdergenoemde evenementen op dit moment adviseren te doen?

  Zie antwoord op vraag 4: verplaatsing van een eerder gepland evenement naar een datum binnen de genoemde periode is mogelijk. Ook in de overleggen met de sector heeft het kabinet deze boodschap overgebracht.

 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?

  Zie antwoord vraag 7.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z04849
Volledige titel: Het bericht 'TT te vroeg voor financiële compensatie, Mulder stelt Kamervragen'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-2566
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Amhouach en Agnes Mulder over het bericht 'TT te vroeg voor financiële compensatie, Mulder stelt Kamervragen'