Kamervraag 2021Z01802

 • Vraag 1
  Bent u bekend met de informatie «Onderbouwing grootschalig testen van personen zonder klachten» van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)?1
 • Vraag 2
  Is dit de meest recente onderbouwing van grootschalig testen?
 • Vraag 3
  Bent u bekend met het bericht «Sneltesten in onderwijs van start»?2
 • Vraag 4
  Welk type sneltesten worden gebruikt bij de pilot?
 • Vraag 5
  Hoeveel testen zullen er naar schatting per dag afgenomen worden?
 • Vraag 6
  Kunt u meer details geven over hoe de pilot is ingericht en wordt uitgevoerd?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening van het RIVM dat de PCR-test op dit moment de «gouden standaard» is met een technische/analytische sensitiviteit van 96–99,5%?
 • Vraag 8
  Wat is de technische/analytische sensitiviteit van de te gebruiken sneltesten?
 • Vraag 9
  Hoeveel vals-positieve en vals-negatieve testuitslagen worden verwacht bij deze pilot, uitgaand van de technische/analytische sensitiviteit van de sneltesten en het geplande aantal af te nemen testen per dag?
 • Vraag 10
  Hoe wordt voorkomen dat bij vals-positieve uitslagen leerlingen ten onrechte worden uitgesloten, aangezien het RIVM schrijft: «nadelen zijn ook het relatief hoge percentage foutpositieven dat bij brede screening gevonden zal worden, zelfs bij de testen met de hoogste specificiteit' en: «bij grootschalig gebruik van antigeensneltesten kan zelfs een relatief minimale fractie foutnegatieve testen tot aanzienlijke aantallen uitgroeien»? Welke concrete maatregelen worden genomen om fysieke besmetting als gevolg van vals-negatieve uitslagen te voorkomen?
 • Vraag 11
  Wilt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z01802
Volledige titel: Sneltestpilots in het PO en VO