Kamervraag 2020Z25288

Het mislopen van noodsteun

Ingediend 17 december 2020
Beantwoord 15 februari 2021 (na 60 dagen)
Indiener Jasper van Dijk (SP)
Beantwoord door Wouter Koolmees (D66)
Onderwerpen economie ondernemen organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z25288.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1749.html
 • Vraag 1
  Wat is uw oordeel over het bericht van RTV Oost «Startende horecaondernemer radeloos zonder coronasteun»?1

  Het coronavirus slaat hard toe en leidt tot ongekend harde, maar noodzakelijke, maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en de druk op onze zorginstellingen te verminderen. Dat is iets wat ondernemers niet konden zien aankomen. Daarom heeft het kabinet ervoor gekozen om bij de recente uitbreiding van het steun- en herstelpakket een nieuwe regeling Tegemoetkoming Starters te introduceren. Hiermee kunnen starters gestart vanaf 1 oktober 2019 en vóór 1 juli 2020 een aanvraag doen voor subsidie in de vaste lasten.
  Vanwege uitvoeringstechnische en juridische redenen, is besloten de starterssubsidie niet te verstrekken binnen de bestaande TVL-regeling, maar een aparte subsidieregeling voor starters op te stellen. Uitvoering binnen de bestaande TVL-regeling zou bijvoorbeeld de openstelling en tijdige betaling van TVL voor het eerste kwartaal van 2021 in gevaar brengen.
  Naast de introductie van de Tegemoetkoming Starters worden ook de leningsfaciliteiten voor startende ondernemingen uitgebreid, conform de motie Dijkhoff2 3.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het zeer pijnlijk is voor Wilco van Dam (en vergelijkbare gevallen) dat hij geen noodsteun krijgt?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Bent u bereid alsnog een tegemoetkoming voor ondernemers als Wilco te realiseren, zodat een gedwongen sluiting wordt voorkomen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Mededeling - 11 januari 2021

  Op 17 december 2020 heeft het lid Van Dijk (SP) vragen gesteld over het mislopen van noodsteun door startende horecaondernemers. Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Van Dijk niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is omdat deze zijn blijven liggen vanwege het kerstreces en drukte op het departement. Tevens is in goed overleg met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat afgestemd dat de primaire beantwoording van deze vragen passender is door de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het streven is om de antwoorden op deze vragen nog deze maand door de Minister van Economische Zaken en Klimaat en mede namens mijzelf, aan uw Kamer te verzenden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z25288
Volledige titel: Het mislopen van noodsteun
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1749
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het mislopen van noodsteun