Kamervraag 2020Z22582

De mensenrechtensituatie in West-Papua

Ingediend 24 november 2020
Beantwoord 12 januari 2021 (na 49 dagen)
Indieners Joël Voordewind (CU), Martijn van Helvert (CDA), Sadet Karabulut , Bram van Ojik (GL), Lammert van Raan (PvdD), Lilianne Ploumen (PvdA), Kees van der Staaij (SGP)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit internationaal internationale samenwerking openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z22582.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1301.html
 • Vraag 1
  Kunt u een overzicht geven van Nederlandse wapenleveranties aan Indonesië over de afgelopen vijf jaar, uitgesplitst naar product en hoeveelheid? Deelt u de mening dat er geen wapens, munitie of materieel aan Indonesië geleverd zouden mogen worden die op een of andere manier ingezet zouden kunnen worden bij de onderdrukking van de bevolking van West-Papua? Hoe vergewist u zich ervan dat dit ook niet gebeurt?

  Product
  Prijs
  Datum
  Deel voor F-16 gevechtsvliegtuig
  45.768
  04-11-2015
  Communicatiesystemen
  1.973.000
  24-12-2015
  Delen en gereedschappen voor radar- en C3 systemen
  500.000
  12-01-2016
  Delen voor radar- en C3-systemen
  1.500.000
  15-01-2016
  Delen voor gevechtsvliegtuigen
  120.000
  25-02-2016
  Programmatuur voor radar- en C3-systemen
  10.000
  16-03-2016
  Delen voor radar- en C3-systemen
  1.448.391
  20-05-2016
  Banden voor een militaire transporthelikopter
  4.275
  30-06-2016
  Deel voor radar- en C3-systeem
  17.000
  01-07-2016
  Delen van fregatten
  50.000.000
  02-08-2016
  Reservedelen voor marineschepen
  22.500.000
  22-08-2016
  Nachtzichtkijkers
  7.500
  25-08-2016
  Delen voor C-130 transportvliegtuigen
  17.000
  25-10-2016
  Delen voor rondzoekradarsystemen
  1.511.515
  08-12-2016
  Delen voor rondzoekradarsystemen
  40.000
  08-12-2016
  Banden voor Super Puma helikopters
  18.355
  23-12-2016
  Radar en C3 systemen met toebehoren
  196.425.000
  27-12-2016
  Delen voor radar- en C3-systemen
  2.000.000
  17-01-2017
  Delen voor radar- en C3-systemen
  2.000.000
  18-01-2017
  Thermische camera's
  358.560
  24-01-2017
  Delen voor Alligator amfibievoertuigen
  150.000
  22-03-2017
  Delen voor Alligator amfibievoertuigen
  45.750
  06-04-2017
  Technologie en programmatuur voor radarsystemen
  100
  12-04-2017
  Delen voor F-16 gevechtsvliegtuigen
  28.000
  04-05-2017
  Delen voor Alligator amfibievoertuigen
  48.000
  04-05-2017
  Decompressiekamer
  415.035
  07-06-2017
  Diverse delen voor marine schepen
  22.500.000
  13-07-2017
  Delen voor communicatiesystemen
  25.000
  01-09-2017
  Decompressiekamer
  464.935
  08-09-2017
  Delen voor vliegsimulatiesystemen
  45.810
  19-10-2017
  Delen voor radar en C3 systemen
  196.419.100
  20-10-2017
  Delen voor marineschepen
  1.000.000
  08-11-2017
  Training voor gebruik decompressiekamer
  19.860
  23-11-2017
  Delen voor radar- en C3-systemen
  1.703.483
  22-01-2018
  Delen voor radar- en C3-systemen
  1.905.000
  22-01-2018
  Delen voor F-16 gevechtsvliegtuigen
  22.000
  30-03-2018
  Technologie en software voor radarsystemen
  100
  01-05-2018
  Bevoorradingssysteem
  2.275.000
  13-07-2018
  Diverse delen voor marine schepen
  1.6560.270
  24-07-2018
  Communicatiesystemen
  25.000
  20-08-2018
  Brandstofvulinstallatie voor op zee
  45.000
  21-08-2018
  Delen voor fregatten
  100.000
  26-10-2018
  Technologie voor scheepsontwikkelingen
  83.500
  08-11-2018
  Delen voor vaartuigen
  194.948.272
  07-12-2018
  Delen voor radar- en C3-systemen
  1.558.483
  14-02-2019
  Delen voor radar- en C3-systemen
  1.748.000
  14-02-2019
  Programmatuur voor een geweervuurlokalisatiesysteem
  100.000
  27-02-2019
  Akoestische sensoren
  200.000
  27-02-2019
  Warmtebeeldcamera's
  735.185
  11-04-2019
  Warmtebeeldcamera's
  737.185
  12-04-2019
  Deel voor F-16 gevechtsvliegtuigen
  114.900
  26-04-2019
  Deel voor een Hawk simulatiesysteem
  44.300
  29-05-2019
  Delen voor fregatten
  2.630.840
  21-08-2019
  Bevoorradingssysteem incl. technologie en toebehoren.
  2.275.000
  02-09-2019
  Vliegtuigbanden voor Puma helikopters
  8.565
  11-11-2019
  Technologie voor radar- en C3-systemen
  250.000
  18-11-2019
  Delen voor fregatten
  12.8056.792
  31-12-2019
  Delen, software, technologie voor radar- en C3-systemen
  1.558.483
  07-02-2020
  Delen, software, technologie voor radar- en C3-systemen
  1.558.483
  07-02-2020
  Delen, software, technologie voor radar- en C3-systemen
  1.458.000
  21-02-2020
  Delen, software, technologie voor radar- en C3-systemen
  1.458.000
  21-04-2020
  Delen, software, technologie voor radar- en C3-systemen
  1.558.483
  01-05-2020
  Technologie voor scheepsontwikkeling
  4.500.000
  28-05-2020
  Radar en C3-systemen en technologie
  34.200.000
  02-06-2020
  Delen en technologie voor simulatiesystemen
  7.701
  16-06-2020
  Delen voor F-16 gevechtsvliegtuigen
  177.884
  02-09-2020
  Alle vergunningaanvragen voor uitvoer van militaire goederen worden case-by-case op basis van de aard van de goederen en het eindgebruik getoetst aan de acht criteria van het EU Gemeenschappelijk Standpunt Inzake Wapenexport. Dit geldt ook voor de aanvragen voor uitvoer naar Indonesië. Daarbij wordt de situatie in Papua en West-Papua (hierna: Papua) meegewogen, onder meer ten aanzien van criterium 2 (eerbiediging van mensenrechten en naleving van het internationaal humanitair recht) en criterium 3 (interne conflicten).
  Exportcontrole beoogt te voorkomen dat goederen/technologie op ongewenste wijze worden ingezet. Als er een risico bestaat dat het materieel onrechtmatig gebruikt wordt tegen de eigen bevolking, bijvoorbeeld in de situatie van Papua, dan zal er geen vergunning worden verleend. De zeer zorgvuldige risico-inschatting wordt voorafgaand aan de uitvoer gemaakt. Nederland kan goederen/technologie, nadat deze uitgevoerd zijn en van eigendom veranderd, niet blijven monitoren. We hebben niet de rechtsmacht in landen om dat te doen, noch de capaciteit om eenmaal uitgevoerde goederen te blijven volgen. Ook wanneer er zorgen zijn over mensenrechten of een intern conflict in het ontvangende land, kan het voorkomen dat vergunningaanvragen naar dat land positief worden beoordeeld. In die gevallen blijkt dan uit de toetsing dat de goederen in kwestie niet, of niet op negatieve wijze, van invloed zijn op die mensenrechtensituatie en/of het interne conflict.

 • Vraag 2
  Is de externe financiering van het Community Policing Programme inmiddels uitgefaseerd? Bent u van mening dat dit programma nu succesvol voortgezet wordt door politie en gemeenschappen zelf? Waar blijkt dit volgens u uit? Zijn er door Nederland getrainde politiemensen betrokken geweest bij geweld tegen de lokale bevolking? Hoe treedt de politie op in het conflict tussen de Papua-bevolking en de Indonesische overheid?

  De Nederlandse bijdrage aan het Community Policing Programme liep tot juli 2019. Gemeenschappen in Papua en de Molukken zetten het programma nu met eigen middelen voort. Een belangrijke indicatie hiervoor is bijvoorbeeld dat op het eind van de Nederlandse ondersteuning reeds 78% van de financiering door lokale overheid, politie en andere lokale financiering geschiedde. Ook is de door het project ontwikkelde en uitgerolde aanpak voor community policing in 80 andere gemeenschappen succesvol gerepliceerd (naast 22 gemeenschappen waarin de fora opgezet werden als onderdeel van het door Nederland gesteunde project met IOM).
  De community policing officers die met het programma ondersteund zijn, zijn ongewapende wijkagenten die in de gemeenschap aanwezig zijn. Deze agenten spelen een rol bij bemiddeling van lokale conflicten die burgers onderling hebben en bij lokale veiligheidskwesties, niet bij ordehandhaving. De Community Policing Forums (CPF’s) hebben in de afgelopen jaren o.m. een rol gespeeld in het adresseren van zaken van lokale veiligheid, huiselijk geweld, en landconflicten.

 • Vraag 3
  Bent u geïnformeerd over dePapua People's Petition (PRP) tegen de verlenging van de Special Autonomy, die gesteund wordt door 90 maatschappelijke organisaties? Zo niet, bent u bereid dit na te vragen bij de Indonesische autoriteiten? Deelt u de bezwaren en zorgen van deze organisaties tegen deze Special Autonomy?

  Ik ben bekend met de petitie waarin diverse organisaties zich uitspreken tegen de verlenging van de speciale autonomie in Papua. De Nederlandse regering dringt bij de Indonesische autoriteiten aan op een constructieve dialoog met de bevolking in Papua, ook over de toekomst van de speciale autonomie status voor de beide provincies.

 • Vraag 4
  Heeft de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN West-Papua al bezocht? Bent u bereid om bij de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN na te vragen of zij uitgenodigd is om het gebied te bezoeken? Bent u bereid bij de Indonesische autoriteiten en in de VN-Mensenrechtenraad aan te dringen op een bezoek van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN? Zo nee, waarom niet?

  De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN heeft Papua nog niet bezocht, mede omdat een bezoek door de coronacrisis tijdelijk vrijwel onmogelijk is geworden. Wel heeft zij een staande uitnodiging voor een bezoek aan Indonesië. De Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de VN heeft hierover op 3 december jl. met het kabinet van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten gesproken. Hierbij heeft Nederland aangegeven dat zij een bezoek door de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten aan Papua belangrijk acht. Nederland zal ook bij de eerstvolgende gelegenheid nogmaals bij de Indonesische autoriteiten aangeven dat het belangrijk is dat een dergelijk bezoek zo spoedig mogelijk plaatsvindt.

 • Vraag 5
  Hebben journalisten inmiddels vrij toegang tot West-Papua? Zo nee, bent u bereid bij de Indonesische autoriteiten na te vragen waarom die toegang niet vrij is en er bovendien op aan te dringen dat journalisten wel toegang krijgen tot het gebied?

  De mensenrechtensituatie in Papua kent diverse zorgpunten, waaronder geweldsincidenten tegen burgers, maar ook de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging en de positie van mensenrechtenverdedigers en (lokale) journalisten. Het ministerie en de Nederlandse ambassade in Jakarta hebben regelmatig contact met maatschappelijke organisaties die deze situatie monitoren. Desondanks beschik ik niet over een totaaloverzicht van de door maatschappelijke organisaties en media gedocumenteerde mensenrechtenschendingen in West-Papua.
  De situatie in Papua, inclusief de mensenrechten, is een vast onderdeel van de bilaterale dialoog tussen Nederland en Indonesië. Zo heb ik de mensenrechtensituatie in de twee provincies bij de Indonesische coördinerende Minister van Politieke, Juridische en Veiligheidszaken aangekaart tijdens het staatsbezoek in maart jl. Bij deze gelegenheid heb ik ook het belang van vrije toegang voor journalisten benadrukt. Het is voor journalisten nog steeds moeilijk om naar Papua te reizen. Ook op hoogambtelijk niveau wordt de zorg over de mensenrechtensituatie in Papua regelmatig aan de Indonesische autoriteiten overgebracht. De moord op Yeremia Zanambani is besproken tijdens recent hoogambtelijk overleg met Indonesië in november jl. Nederland zal tijdens de Universal Periodic Review (UPR) van Indonesië in 2021 aandacht vragen voor een goede afsluiting van het onderzoek naar de daders van deze moord.

 • Vraag 6
  Bent u bereid de moord op de christelijke voorganger Yeremia Zanambani bilateraal en ook in de VN-Mensenrechtenraad aan te kaarten? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 7
  Kunt u de huidige mensenrechtensituatie van de bevolking van Papua beschrijven? Kunt u een overzicht geven van de door maatschappelijke organisaties en media gedocumenteerde mensenrechtenschendingen in West-Papua?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 8
  Kunt u een overzicht geven van de door maatschappelijke organisaties en media gedocumenteerde schade aan milieu, leefomgeving en klimaat die door internationale mijnbouwbedrijven, de olie- en gasindustrie en door boskap aangericht wordt in West-Papua? En kunt u aangeven of en op welke manier Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij deze activiteiten? Zo niet, bent u bereid hierover opheldering te vragen bij de Indonesische autoriteiten en deze aan te spreken op deze schade?

  Nederland volgt de situatie op het gebied van mensenrechten en het bedrijfsleven en milieu in Papua, en breder in Indonesië nauwgezet. Ik beschik echter niet over een totaaloverzicht van alle gedocumenteerde schade aan milieu, leefomgeving en klimaat in Papua.
  Ambassades hebben, zoals omschreven in de IMVO-richtlijnen voor het Nederlandse postennet, vijf kerntaken op IMVO gebied: expertise opbouwen, bewustwording creëren, bedrijfsleven ondersteunen, nagaan of verlenen van steun aan bedrijven gepast is, en agendering van IMVO bij lokale overheden. De ambassade in Jakarta spreekt zodoende regelmatig met Nederlandse bedrijven over het belang van IMVO. Voor zover mij bekend zijn er geen Nederlandse bedrijven betrokken bij de door u genoemde activiteiten. Van Nederlandse bedrijven verwacht het kabinet dat zij zorgvuldigheid toepassen in lijn met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Het is de verantwoordelijkheid van bedrijven zelf om eventuele negatieve impact op mens en milieu te voorkomen en aan te pakken.
  Maatschappelijk verantwoord ondernemen (en impact op het milieu als belangrijk onderdeel daarvan) is onderdeel van de dialoog die Nederland met de Indonesische autoriteiten heeft over mensenrechten en duurzaamheid. Zo heeft Minister Kaag begin december met haar Indonesische collega Luhut Binsar Pandjaitan gesproken over de nieuwe Omnibuswet, die heeft geleid tot zorgen onder ngo’s en buitenlandse investeerders. Tijdens het gesprek heeft zij de zorgen op het gebied van milieu en arbeidswetgeving gedeeld en aangedrongen op een dialoog met het maatschappelijk middenveld. Daarnaast ondersteunt Nederland in Indonesië versterking van het maatschappelijk middenveld, waaronder ook op het gebied van bedrijfsleven en mensenrechten, duurzaamheid en milieu.

 • Vraag 9
  Hoe kan Nederland er volgens u aan bijdragen dat Indonesië mensenrechten, milieu en leefomgeving van de bevolking van West-Papua meer respecteert?

  Zie antwoord vraag 8.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z22582
Volledige titel: De mensenrechtensituatie in West-Papua
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1301
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Voordewind, Karabulut, Ploumen, Van Raan, Van Ojik, Van Helvert en Van der Staaij over de mensenrechtensituatie in West-Papua