Kamervraag 2020Z21230

Het nieuws dat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen kwetsbaar is voor hackers

Ingediend 11 november 2020
Beantwoord 19 november 2020 (na 8 dagen)
Indieners Harry van der Molen (CDA), Tobias van Gent (VVD), Jan Middendorp (VVD)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen bestuur criminaliteit openbare orde en veiligheid parlement
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z21230.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-855.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Cyberexperts luiden noodklok: uitslag Tweede Kamerverkiezingen kwetsbaar voor hackers»?1
 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op de waarschuwing van cyberexperts dat de uitslag van de aankomende Tweede Kamerverkiezing te hacken zou zijn?
 • Vraag 3
  Is het waar dat de uitslag wordt ingevoerd in de optelsoftware, de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), zonder dat daarop een handmatige controle wordt uitgeoefend? Deelt u de conclusie van de cyberexperts dat hiermee de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de verkiezingsuitslag in het geding kan zijn? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Welke stappen zijn er gezet om het proces rondom de vaststelling van de verkiezingsuitslag veilig te maken, drieënhalf jaar nadat cyberexperts voor het eerst de noodklok luidden? Zijn alle beveiligingslekken in de optelsoftware die geconstateerd werden in 2017 inmiddels opgelost? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Hoe beoordeelt u het voorstel van de cyberexperts om uitslagen handmatig op de stembureaus na te laten tellen door ambtenaren? Welke maatregelen neemt u om te garanderen dat het proces van de uitslagberekening transparant en controleerbaar is?
 • Vraag 6
  Wanneer verwacht u de nota naar aanleiding van het verslag inzake Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen aan de Kamer te doen toekomen?2
 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat het om de transparantie van de verkiezingsuitslag te garanderen van belang is dat de processen-verbaal zo snel mogelijk door de gemeenten op hun website worden gepubliceerd en derden zo de stemmingen kunnen natellen, gezien de praktische problemen die een aantal gemeenten bij de publicatie van de processen-verbaal bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019 ondervond? Komt er een uiterste deadline voor wanneer deze op de websites moeten staan? Welke maatregelen gaat u nemen en/of heeft u reeds genomen om dit proces voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen te verbeteren?3

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z21230
Volledige titel: Het nieuws dat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen kwetsbaar is voor hackers
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-855
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Gent, Middendorp en Van der Molen over het nieuws dat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen kwetsbaar is voor hackers