Kamervraag 2020Z17915

Het bericht ‘Omroepen voor het karretje misdaad’

Ingediend 5 oktober 2020
Beantwoord 10 november 2020 (na 36 dagen)
Indieners Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD), Zohair El Yassini (VVD)
Beantwoord door Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA), Arie Slob (CU)
Onderwerpen criminaliteit cultuur en recreatie media openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z17915.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-738.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Omroepen voor het karretje misdaad»?1

  Ja, ik ben bekend met dit bericht.

 • Vraag 2
  Bent u bekend met de reactie van het openbaar ministerie (OM) op de TV-serie Cannabis?2

  Ja, ik ben bekend met de reactie van het Openbaar Ministerie (OM).

 • Vraag 3
  Deelt u de analyse van het OM ten aanzien van de TV-serie Cannabis?

  Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 2 ben ik bekend met de reactie van het OM. Het is aan het OM om zelfstandig een standpunt over de televisieserie Cannabis in te nemen.

 • Vraag 4
  Wat is uw reactie op het feit dat een rechercheur als meinedig wordt weggezet en op de heimelijke opname van een telefoongesprek tussen een officier van justitie en een advocaat?

  Ik verwijs naar de aangehaalde reactie van het OM en het antwoord op vraag 3. Daarnaast past het mij niet inhoudelijke mededelingen over een lopende strafzaak te doen.

 • Vraag 5
  Bent u bekend met de aanscherpingen die de NPO heeft doorgevoerd met betrekking tot de betalingen die zijn bedoeld om de onafhankelijkheid van de publieke omroep verder te borgen? Klopt het dat deze aanscherpingen zijn doorgevoerd om een herhaling van betalingen te voorkomen die door omroep Powned zijn gedaan aan motorclub «No Surrender» voor de webserie Captain Henk? Zo ja, welke aanscherpingen zijn er gedaan en vanaf wanneer gelden die aanscherpingen?

  Ja, de meest recente versie van de Governancecode Publieke Omroep 2018 door de Raad van Bestuur van de NPO is in werking getreden op 1 januari 2018.3 In deze versie is, mede naar aanleiding van de webserie Captain Henk, een aangescherpte paragraaf opgenomen over de betaling voor medewerking aan programma’s. Daarin is opgenomen dat een omroep te allen tijde haar redactionele onafhankelijkheid dient te bewaken en te handhaven. Gasten van een programma van een publieke omroep kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van gemaakte onkosten. Personen die in een (journalistiek) televisieprogramma figureren, bijvoorbeeld in een portret of een documentaire, worden niet voor hun verhaal betaald.

 • Vraag 6
  Heeft de drugscrimineel John van L. betalingen en/of vergoedingen ontvangen voor zijn medewerking met de televisieserie Cannabis? Zo ja, hoeveel?

  Volgens KRO-NCRV is door zowel de omroep als de producent geen betaling gedaan en/of vergoeding betaald voor de medewerking van Van L. aan de televisieserie Cannabis.

 • Vraag 7
  Hoe verhouden de aanscherpingen van de NPO met betrekking tot het doen van betalingen aan gasten en deskundigen voor hun medewerking aan programma’s zich met de betalingen en/of vergoedingen die zijn gedaan aan drugscrimineel John van L.? Is hier in feite niet sprake van eenzelfde situatie zoals bij de webserie «Captain Henk»? Zo nee, waarom niet?

  Ik verwijs naar het antwoord op vraag 6.

 • Mededeling - 26 oktober 2020

  Hierbij deel ik u mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media dat de schriftelijke vragen van de leden Yeşilgöz-Zegerius en El Yassini (beiden VVD), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Omroepen voor het karretje misdaad» (ingezonden 5 oktober 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z17915
Volledige titel: Het bericht ‘Omroepen voor het karretje misdaad’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-738
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en El Yassini over het bericht ‘Omroepen voor het karretje misdaad’