Kamervraag 2020Z15102

 • Vraag 1
  Is het feit dat heel Spanje en grote delen van Frankrijk nu ook code oranje hebben aanleiding om de teststraat op Schiphol op te schalen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 2
  Bent u het ermee eens dat de teststraat op Schiphol dezelfde openingstijden zou moeten hanteren als de aankomsttijden van vluchten uit gebieden met code oranje? Zo ja, wanneer zorgt u ervoor dat deze openingstijden verruimd zijn?
 • Vraag 3
  Bent u bereid om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat alle reizigers die vanuit gebieden met code oranje komen getest kunnen worden bij aankomst op een van de Nederlandse vliegvelden? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Kunt u deze vragen voor dinsdag 1 september om 12 uur beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z15102
Volledige titel: De teststraat op Schiphol
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-3854
Volledige titel: Antwoord op ragen van de leden Kröger, Paternotte, Gijs van Dijk, Van Raan, Öztürk, Bruins, Amhaouch, Lacin, Van Kooten-Arissen, Van Brenk en Stoffer over de teststraat op Schiphol