Kamervraag 2020Z14463

Het bericht ‘Storing Belastingdienst: ondernemers krijgen week extra voor btw-aangifte’

Ingediend 3 augustus 2020
Beantwoord 22 september 2020 (na 50 dagen)
Indieners Steven van Weyenberg (D66), Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD), Eppo Bruins (CU)
Beantwoord door Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiën) (D66)
Onderwerpen belasting economie financiën ondernemen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14463.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-129.html
1. RTL nieuws, 31 juli 2020
 • Vraag 1
  Bent u bekend met bericht «Storing Belastingdienst: ondernemers krijgen week extra voor btw-aangifte?»1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat het portaal voor ondernemers het grootste deel van 31 juli 2020 onbereikbaar was en dat dit net de laatste dag was waarop ondernemers btw aangifte konden doen over het tweede kwartaal van 2020?

  Dat klopt, tussen 30 juli 23:35 uur en 31 juli 14:15 uur was het niet mogelijk btw-aangiften in te dienen via internet omdat het betreffende portaal MijnBelastingdienst/Zakelijk onbereikbaar was. Dat gold ook voor de aangifte Loonheffingen.

 • Vraag 3
  Klopt het dat u alle ondernemers generiek uitstel verleend heeft tot 7 augustus voor het doen van btw aangifte over het tweede kwartaal van 2020 en dat u voor een na 31 juli gedane btw-aangifte geen boete op zal leggen?

  Dat klopt, de Belastingdienst heeft uitstel verleend tot en met 7 augustus jl. voor het doen van de btw-aangifte over het tweede kwartaal 2020 c.q. de maand juni 2020 en voor de aangifte loonheffingen over de maand juni 2020. Dit is via de social-mediakanalen en op de website van de Belastingdienst naar ondernemers gecommuniceerd. In het boetebeleid van de Belastingdienst is opgenomen dat geen verzuimboete wordt opgelegd als de aangifte wordt ingediend binnen zeven dagen na afloop van de wettelijke aangiftetermijn2.

 • Vraag 4
  Kunt u aangeven of dit uitstel ook geldt voor de betalingsverplichting? Zo nee, waarom niet?

  Ja, de Belastingdienst heeft uitstel verleend tot het doen van aangifte tot en met 7 augustus, daarmee geldt ook een uitstel van de betalingsverplichting met diezelfde termijn.

 • Vraag 5
  Bent u bereid ervoor te zorgen dat ondernemers, die te laat aangifte doen, ook uitstel krijgen van de betalingsverpichting tot 7 augustus en geen boete op te leggen dan wel kwijt te schelden indien de betalingen geheel of gedeeltelijk niet voor 7 augustus hebben plaatsgevonden? Of gaat het kabinet dan op andere wijze voorkomen dat deze ondernemers gedupeerd worden? Zo nee, waarom niet?

  Zoals in het antwoord op vraag 4 is aangegeven geldt uitstel van de betalingsverplichting tot en met 7 augustus.
  Op grond van het boetebeleid krijgen ondernemers die de verschuldigde belasting binnen een week na afloop van de betalingstermijn betalen geen betaalverzuimboete opgelegd, tenzij in het voorafgaande tijdvak eenzelfde verzuim heeft plaatsgevonden3. Bij ondernemers die de verschuldigde belasting later hebben betaald maar uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de naheffingsaanslag zal de boete worden vernietigd gelet op het Besluit noodmaatregelen coronacrisis4.

 • Vraag 6
  Kunt u deze vragen zo snel mogelijk of uiterlijk binnen twee weken beantwoorden?

  Het beantwoorden van deze vragen heeft helaas langer geduurd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14463
Volledige titel: Het bericht ‘Storing Belastingdienst: ondernemers krijgen week extra voor btw-aangifte’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-129
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Lodders, Omtzigt, van Weyenberg en Bruins over het bericht ‘Storing Belastingdienst: ondernemers krijgen week extra voor btw-aangifte’