Kamervraag 2020Z07144

Het bericht dat de compliance bij ABN-AMRO gedurende lange tijd tekortschoot.

Ingediend 21 april 2020
Indieners Maarten Groothuizen (D66), Joost Sneller (D66)
Onderwerpen belasting financiën recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z07144.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Top ABN AMRO herhaaldelijk aangesproken op witwasproblemen»?1
 • Vraag 2
  Wat vindt u van de constatering uit het artikel dat er te weinig aandacht werd besteed aan de waarschuwingen van de raad van commissarissen (RvC) aangaande het tekortschietende compliancebeleid? Kunt u daarbij specifiek ingaan op de stelling dat de raad van bestuur (RvB) de ernst van de situatie volgens de RvC onvoldoende inzag?
 • Vraag 3
  Beschikt u over gegevens aangaande de vraag hoe vaak de RvC de RvB hierover heeft gewaarschuwd in de periode 2015–2017? Zo nee, kunt u dit nagaan?
 • Vraag 4
  Klopt het dat in geen van de «speerpuntenbrieven» van NL financial investments (NLFI) aan ABN AMRO in de periode 2015–2017 aandacht is gevraagd voor compliancebeleid?2
 • Vraag 5
  Hoe vaak heeft NLFI gedurende de periode 2015–2017 regulier of ongepland overleg gevoerd met de RvB van ABN AMRO? Hoe vaak stond tijdens deze overleggen compliancebeleid op de agenda?
 • Vraag 6
  Hoe vaak heeft NLFI gedurende de periode 2015–2017 regulier of ongepland overleg gevoerd met de RvC van ABN AMRO? Hoe vaak stond tijdens deze overleggen compliancebeleid op de agenda?
 • Vraag 7
  Hoe vaak heeft de Minister van Financiën in de periode 2015–2017 regulier of ongepland overleg gevoerd met NLFI aangaande ABN AMRO? Hoe vaak stond tijdens deze overleggen compliancebeleid op de agenda?
 • Vraag 8
  Hoe vaak heeft de Minister van Financiën in de periode 2015–2017 rechtstreeks overleg gevoerd met de RvC of RvB van ABN AMRO? Hoe vaak stond tijdens deze overleggen compliancebeleid op de agenda?
 • Vraag 9
  Is bij de uitgave van de verklaring van geen bezwaar voor de beursgang door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB) eind 2015 aandacht besteed aan het compliancebeleid van ABN AMRO?
 • Vraag 10
  Was het Ministerie van Financiën, rechtstreeks of via NLFI, op de hoogte van (de waarschuwingen van de RvC aangaande) het tekortschietende compliancebeleid van ABN AMRO? Zo ja, welke stappen heeft u aan de hand van deze kennis ondernomen? Zo nee, wat vindt u ervan dat de Nederlandse staat, als volledig aandeelhouder (tot 20 november 2015)3 of grootaandeelhouder (vanaf 20 november 2015), niet op de hoogte was van dergelijke aanzienlijke tekortkomingen?
 • Vraag 11
  Welke stappen gaat u ondernemen aan de hand van deze berichtgeving?
 • Mededeling - 13 mei 2020

  Hierbij deel ik u mede dat ik de door de leden Sneller en Groothuizen (beiden D66) gestelde schriftelijke vragen over het bericht dat de compliance bij ABN AMRO gedurende lange tijd tekortschoot (ingezonden op 21 april 2020) niet binnen de door u gestelde termijn kan beantwoorden. Reden hiervoor is dat voor de beantwoording nadere afstemming met de betrokken partijen vereist is. Uw Kamer ontvangt de antwoorden zo spoedig mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z07144
Volledige titel: Het bericht dat de compliance bij ABN-AMRO gedurende lange tijd tekortschoot.