Kamervraag 2020Z04616

Het nieuws dat de politie extra auto’s aanschaft om de pakkans op snelheidsovertredingen te vergroten

Ingediend 10 maart 2020
Beantwoord 24 maart 2020 (na 14 dagen)
Indieners Lilian Helder (PVV), Roy van Aalst (PVV)
Beantwoord door Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA), Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z04616.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2189.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het bericht dat de politie extra politieauto’s aanschaft omdat Nederlanders massaal aangeven de nieuwe maximumsnelheid te gaan negeren?1

  Ja, zij het dat het gaat om een vervanging van bestaande voertuigen die reeds voorzien was in de budgetten2.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het handhaven van deze kansloze maatregel absoluut geen prioriteit heeft en dat deze nieuwe politieauto’s alleen worden aangeschaft om de burger nog meer geld uit de zak te kloppen?

  Zoals bij uw Kamer bekend is verkeersveiligheid een belangrijk thema voor dit kabinet. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019–2021. Handhaving is een belangrijk instrument in het verbeteren van de verkeersveiligheid. In het afgelopen jaar is het aantal staandehoudingen door de
  politie in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) gestegen van ruim 400 duizend in 2018 naar ruim 530 duizend in 2019. De politie zal de bestaande werkwijzen rondom de handhaving van de verkeersvoorschriften voortzetten, ook na verlaging van de maximumsnelheid. De nieuwe politieauto’s waarover in het artikel wordt gesproken worden aangeschaft ter vervanging van politieauto’s voor mobiele radarcontroles. Deze vervanging was reeds voorzien in de budgetten van de politie. Het gaat dus niet om een extra investering. Het gebruik van deze politieauto’s zal ook geen inzet van extra politiecapaciteit vragen.

 • Vraag 3
  Kunt u vertellen hoeveel de aanschaf en de inzet van de 50 tot 100 onopvallende politieauto’s de belastingbetaler gaat kosten?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u vertellen of de politie extra budget krijgt voor de nieuwe politieauto’s om zo deze kabinetsmaatregel te kunnen gaan handhaven, of kleedt de regering de politie nog verder uit?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het volstrekt schandalig is dat het kabinet-Rutte 3 direct extra politie inzet om de hardwerkende Nederlanders op de bon te gaan slingeren?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Kunt u uitleggen waarom hier direct extra capaciteit kan worden vrijgemaakt maar zedenmisdrijven worden afgedaan met een foeigesprek?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z04616
Volledige titel: Het nieuws dat de politie extra auto’s aanschaft om de pakkans op snelheidsovertredingen te vergroten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-2189
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Aalst en Helder over het nieuws dat de politie extra auto’s aanschaft om de pakkans op snelheidsovertredingen te vergroten