Kamervraag 2019Z21198

Het bericht ‘Aanpak belastingontwijking remt buitenlandse investeringen’

Ingediend 5 november 2019
Indiener Helma Lodders (VVD)
Onderwerpen belasting economie financiën internationaal markttoezicht organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z21198.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Aanpak belastingontwijking remt buitenlandse investeringen»?1
 • Vraag 2
  Kunt u de directe buitenlandse investeringen in Nederland van de afgelopen 10 jaar uitgesplitst per halfjaar weergeven?
 • Vraag 3
  Kunt u hierin een onderscheid maken tussen spookinvesteringen, gebruikt voor onder andere het opzetten van brievenbusfirma’s, en echte investeringen?
 • Vraag 4
  Kunt u toelichten op welke manier echte buitenlandse investeringen zich hebben ontwikkeld in Nederland en welk effect de maatregelen tegen belastingontwijking hebben op deze buitenlandse investeringen?
 • Vraag 5
  Het is goed dat het kabinet zich inzet tegen belastingontwijking, maar op welke manier wordt geborgd dat deze maatregelen niet zorgen voor een negatief effect op echte buitenlandse investeringen die zichtbaar bijdragen aan economische groei, werkgelegenheid en productiviteit?
 • Vraag 6
  Is bij u bekend welke maatregelen worden gezien als «best practice» tegen belastingontwijking zonder dat hiermee ook een teruggang in echte investeringen plaatsvindt?
 • Vraag 7
  Welke maatregelen neemt het kabinet om het fiscale vestigingsklimaat te versterken?
 • Vraag 8
  Welke lessen kunnen worden geleerd uit de door de VS genomen maatregelen tegen belastingontwijking?
 • Vraag 9
  Welke ontwikkelingen in spookinvesteringen en echte investeringen spelen er in internationaal verband?
 • Vraag 10
  Kunt u de vragen één voor één beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z21198
Volledige titel: Het bericht ‘Aanpak belastingontwijking remt buitenlandse investeringen’